Komunikat

Zebranie z rodzicami w dniu 02.09.2019 r.

Godzina 16.00

Zebranie z rodzicami uczniów klas I - na łączniku spotkanie z dyrekcją szkoły do godziny 16.30

16.30 – 17.30 spotkanie z wychowawcami klas, wybór trójki klasowej w tym
1 przedstawiciela do Rady Rodziców

Godzina 16.30

Zebranie rodziców klas maturalnych – na łączniku spotkanie z dyrektorem szkoły do godziny 17.00

17.00- 17.30 spotkanie z wychowawcami, wybór trójki klasowej w tym
1 przedstawiciela do Rady Rodziców