RADA RODZICÓW

Nasze opinie(Our opinions)

Na następnych stronach prezentujemy opinie osób biorących udział w programie.

Next pages represent opinions of people taking part in programme.

Kinga Biront klasa III LKŚ

Brałam udział w programie Comenius „Szkoła Skautów”. Przyjechała do mnie Węgierka o imieniu Ester. Przed jej przyjazdem do mnie byłam bardzo zestresowana, ale jak się zaprzyjaźniłyśmy byłam bardzo zadowolona z jej wizyty u mnie.
W terminie 11 do 17.10.2010 roku pojechaliśmy na Węgry do miasta Miskolc. Przed wyjazdem byłam jeszcze bardziej zdenerwowana niż wcześniej. Bałam się jechać, ponieważ mój język angielski nie jest na najlepszym poziomie(a w programie Comenius jest to język komunikacyjny). Rodzina i szkoła dobrze nas przyjęła. Zwiedzaliśmy oraz poznawaliśmy się z przyjaciółmi naszych dzieci. Było naprawdę fajnie. Stres od razu zniknął. Gdybym miała okazję to zdecydowałabym się ponownie na taką wymianę i wzięła udział w takim projekcie.

I took part in the Comenius programme “The School of Scouts”. A Hungarian girl named Ester visited me. I was very nervous before her visit, but when we got to know each other better, I was very happy about her stay in my place.
From 11 to 17 October we stayed in the town of Miskolc, Hungary. Before going there I was even more stressed than before. I was afraid of going because my English is not at the highest level (and this is a language of communication in the Comenius programme). The host family and the school received us very well. We did some sightseeing and made friends with our previous visitors’ acquaintances. It was real fun. The stress disappeared immediately. If I had an opportunity, I would decide to participate in an exchange like that within a project one more time.


Paulina Gurdak klasa III OBa

Uczęszczałam w programie Comenius „Szkoła skautów” w dniach 11-17.10.2010roku organizowanym przez szkołę. Wyjazd na Węgry był bardzo udany i bardzo podobał mi się. Przebywałam w węgierskim domu
u dziewczyny, która była u mnie więc dobrze się porozumiewałyśmy. Z grupą zwiedziłam atrakcyjne i zabytkowe miejsca. Chciałabym uczestniczyć w takiego typu projektach. Jestem nadal w stałym kontakcie z poznaną dziewczynką i jej rodziną przez skype i e-mail.

 I participated in the Comenius programme “The School of Scouts” from 11 to 17 October 2010 organized by our school. The Trip to Hungary was very successful and I liked it very much. I stayed at a Hungarian home at a girl’s who had visited me before, so it was easy for us to communicate. I visited with my group some attractive historic places. I would like to take part in that kind of projects. I’ve been staying in touch with my new friend by Skype and e-mail.

Patryk Madejczyk Klasa IIIOBa

Brałem udział w programie Comenius pt. ,,Szkoła Skautów”, przez 2 lata realizowanym przez szkołę. W ubiegłym roku gościłem u siebie chłopca
z Węgier. Kontakt między nami był bardzo dobry. W tym roku wraz z grupą uczniów z naszej szkoły odwiedziliśmy Miszkolc. Odnowiłem same pozytywne wrażenia. Chciałbym uczestniczyć ponownie w podobnym projekcie. Nawiązałem z nimi przyjaźnie prywatne. Mam stały kontakt poprzez Skype oraz Facebooka. Mam nadzieję, że potrwa to przez wiele lat.

I took part in the Comenius programme “The School of Scouts” that was realised by the school for two years. Last year I received a boy from Hungary at my home. We had very good contact. This year with a group of students from our school I visited Miskolc. My impressions were very positive. I’d like to take part again in a similar project. I stroke some new friendships. I’m staying in touch with my friends by Skype and Face book. I hope it will be so for many years.

Płoszaj Ewelina klasa IV OŚ

W dniach 11-17 października 2010 roku brałam udział w programie Comenius realizowany przez szkołę pt. „Szkoła Skautów”. W kwietniu b.r. gościłam
w swoim domu przyjaciół z Turcji. Byli u nas 5 dni. Następnie ja pojechałam do Węgier. Początkowo byłam sceptycznie nastawiona do tego pomysłu, była to daleka podróż, ale nie żałuje. Wycieczka okazała się strzałem w dziesiątkę. Była to niesamowita przygoda, zarówno dla mnie, jak i dla moich przyjaciół. Rodzina, u której mieszkałam była ciepła i troskliwa. Dbali o mnie jak o członka rodziny. Zobaczyliśmy dużo zabytkow, poznaliśmy ciekawą historię miasta- Miskolc. Była to dla mnie niesamowita przygoda. Do tej pory utrzymuje kontakt z przyjaciółmi z Węgier poprzez portale internetowe Facebook i Skype.
W przyszłości bardzo chętnie będę brała udział w podobnych projektach, gdyż jest to bardzo pozytywne doznanie.

From 11 to 17 October 2010 I took part in the Comenius programme realized by our school entitled “The School of Scouts”. In April this year I had as guests some friends from Turkey at my home. They stayed in our place for 5 days. Then I went to Hungary. At first I was skeptical about the whole idea, it was a long journey, but I don’t regret. The trip was what I needed. It was an unforgettable adventure both for me and my friends. My host family was warm and caring. We visited many historic places and got to know the interesting history of a town Miskolc. It was an amazing experience. I have been staying in touch with my Hungarian friends through Face Book and Skype since then. In the future I will be very eager to take part in similar projects because it’s a very positive experience.

Siedlecka Kinga II AK

Od początku realizacji programu „ Comenius – uczenie się przez całe życie” na temat „ Szkoła Skautów” w Zespole szkół nr 7 w Koszalinie jestem aktywnym uczestnikiem . Podczas wizyty szkół partnerskich w naszej szkole (Węgier i Turcji) gościłam w swoim domu dziewczynkę z Turcji . Na początku uczucia były mieszane i niepewność lecz czas pokazał, że mimo wielu różnic wszyscy jesteśmy tacy sami i bariera językowa zanikała. W październiku wraz z innymi uczestnikami programu (dwunastoma uczniami i trójką nauczycieli) braliśmy udział w wizycie roboczej w jednej ze szkół partnerskich na Węgrzech
w Miskolc. Od samego początku wyjazd uważałam za udany. Atmosfera gospodarzy jak i rodziny, w której byłam widniała bez napięć. W domu, w którym mieszkałam panował przyjazny i łagodny klimat. Oprócz pracy nad projektem zwiedziłam Miskolc i jego okolice. W czasie drogi powrotnej do Polski zwiedziliśmy Budapeszt, gdzie mieliśmy polskiego przewodnika. Cały projekt uważam za udany i chciałabym uczestniczyć w kolejnym takich programach, ponieważ pozwala to na integracje krajów europejskich oraz poznanie zwyczajów, obyczajów i kultury różnych narodów.

Since the beginning of the Comenius programme – Life Long Learning on the topic “The School of Scouts” in my school in Koszalin I’ve been an active participant in it. During the Polish visit of our Turkish and Hungarian partners I had as a guest a Turkish girl. At first I had mixed feelings and felt uncertain but the time told that in spite of some differences we are in fact all the same and the language barrier disappeared. In October together with other participants (twelve students and three teachers) we took part in a working visit in a Hungarian school in Miskolc. From the very beginning the stay was successful. The atmosphere in the host family’s house was not tensed at all. They were very friendly and nice. Apart from working on the project we visited different attractions in Miskolc and in its vicinity. On the way back to Poland we did some sightseeing in Budapest where we had a Polish guide. I find the whole project successful and I’d like to take part in other ones too since this enables the integration of European countries and learning about the customs, traditions and culture of different nations.

Winter Piotr klasa IV Oś

Brałem udział w programie Comenius „Szkoła skautów” w dniach 11-17 października 2010roku. W moim domu gościem dziecko tureckie młodsze o kilka lat. Wiek jednak nie był problemem, dobrze się porozumiewaliśmy. Kontakt z Methmetilkerem mam do dziś. Podczas pobytu na Węgrzech przebywałem z nauczycielki wegierskiej – Pani Zugvuvics. Zapoznałem się z jej synem i dobrze się dogadywaliśmy. Dobrze zaplanowany plan pobytu i dobre towarzystwo sprawiło, że ten czas był świetny. Gdybym miał możliwość powtórzenia takiego wyjazdu to z chęcią bym to zrobił. Przed samym programem miałem mieszane uczucia. Jednak po programie uważam to za idealny pomysł. Do dziś mam kontakt z poznanymi znajomymi. Cały program uważam za jak najbardziej pozytywny.

I participated in the Comenius programme “The School of Scouts” from 11 to 17 October 2010. I hosted a Turkish boy a few years younger than me. However, the age was not a problem, we got on very well. I am still in contact with Methmetilker. During our stay in Hungary I stayed in Mrs. Zugvuvics’ house – she is a teacher. I met her son and we got on well. Thanks to the well-planned programme and nice company I had a really great time there.
If I had an opportunity to repeat such a trip, I would go one more time. Just before the programme I had mixed feelings. But now I think it was a terrific idea. I am still in touch with my new acquaintances. I have only positive impressions about the programme.

Dominika Gudell klasa IV Oś

Brałam udział w programie Commenius przez 2 lata. W ubiegłym roku gościłam u siebie dziewczynę z Turcji. W tym roku natomiast wraz z grupą uczniów naszej szkoły odwiedziliśmy uczniów szkoły w Miskolc. Od samego początku projektu byłam optymistycznie nastawiona co do niego. Zawarłam wiele przyjaźni, które utrzymuję po dzień dzisiejszy.

I participated in the Comenius programme for 2 years. Last year I was a host for a Turkish girl. This year with a group of students from my school I visited Hungarian students in Miskolc. From the very beginning of the project I was very exited and optimistic about it. I made a lot of friends and I have stayed in touch with them to this day.

Marcin Kotowski klasa IV

Brałem udział w programie Comenius ,,Szkoła Skautów". Gościłem w moim domu dziecko z Turcji przez 5 dni. Nie sprawiał mi problemu. Cieszyłem się
z jego poznania, dzieci i szkoły tureckiej. Było fajnie, spędziliśmy razem czas m. in. na kręgielni i na zakupach. Zanim odbył się wyjazd do Węgier byłem niepewny tego wyjazdu. W dnia 11-17.10.2010r. uczestniczyłem w wyjeździe do Miskolc. Na miejscu poznałem dzieci Węgierskie i Eryka u którego mieszkałem. Chodziliśmy na różne imprezy, z których byłem zadowolony. Przez te kilka dni dobrze się poznaliśmy. Podszkoliłem język angielski
w rozmowie z obcokrajowcami. Poznałem kulturę węgierską i zwiedziłem wiele ciekawych miejsc. Jestem zadowolony z wycieczki i utrzymuje stały kontakt
z dziećmi Węgierskimi i Tureckimi poza programem.

I took part in the Comenius programme “The School of Scouts”. I had as a guest a boy from Turkey for five days. It wasn’t a problem for me. I was happy to get to know him and learn something about Turkish school. It was nice, we spent our time going shopping and bowling. Before going to Hungary I was afraid. From 11 to 17 October I was in Miskolc. In Hungary I met Eryk in whose house I stayed and and other Hungarian children. We attended different events which I liked. I got to know him well during those few days. I improved my English through conversations with foreigners. I acquainted myself with Hungarian culture and visited a lot of interesting places. I am happy about the trip and I’m staying in touch with Hungarian and Turkish children outside the programme.

Agnieszka Myzyk IV Oś

W programie Comenius biorę udział od kwietnia 2010 roku. Wtedy gościłam
w swoim domu 13-letnią turczynkę. Kontakt między nami był bardzo dobry pomimo moich początkowych wątpliwości. Teraz przyszedł czas na nas , czyli polską grupę. 11 października wyjechaliśmy do Węgier . Bardzo bałem się tego do jakiej rodziny trafię i jak się zaklimatyzuję. Moje obawy okazały się zbędne , gdyż rodzina przyjęła mnie tak jak nigdy bym sobie tego nie wyobrażała. Byłam bardzo miło zaskoczona . Z dziewczyną do której trafiłam mam nadal kontakt poprzez facebooka. W przyszłe wakacje ma do mnie przyjechać z przyjaciółmi lub rodziną,- już nie mogę się doczekać tego spotkania . Ja natomiast myślę , że jeszcze tam wrócę .

I have been participating in the Comenius programme since 2010. That year I had as a guest a 13-year-old Turkish girl at my home. I had a very good contact with her despite my doubts in the beginning. Now the time has come for us, that is, our Polish group. On 11 October we went to Hungary. I was very scared of what host family I would have and how I would acclimatize. My doubts were unnecessary because the family received me so well that one could hardly imagine that. I was very positively surprised. I am still staying in touch by Face Book with a girl who was my host. At the next summer holidays she’s going to visit me either with her friends or her family. – I really can’t wait. I, on the other hand, think of coming back there.

Joanna Ruszkowska klasa IV Oś

W programie brałem udział już podczas wizyty w Polsce. Były u mnie dwie dziewczynki z Turcji. Bardzo fajnie bawiły się w Polsce . Do tej pory utrzymujemy kontakt. Mój przyjazd odbył się w dniach 11-17.10.2010roku. Były małe obawy. Podróż trwała bardzo długo. Jak dojechaliśmy bardzo nas ugościli. Od razu porozdzielali nas do nowych rodzin. Rodzina bardzo ciepło mnie przyjęła . Moja koleżanka z Węgier oprowadziła mnie po mieście po oficjalnym programie. Program był bardzo ciekawy. Nie żałuję, że pojechałam na tę wymianę. Do tej pory utrzymuję ze swoją rodziną kontakt i często ze sobą rozmawiamy. Mam nadzieję że takich programów będzie więcej. Przez takie programy można poznać wiele ciekawych ludzi z którymi można utrzymywać na długo przyjaźnie.

I have already been involved in the programme during a visit in Poland. Two Turkish girls stayed in my place. They had a really good time in Poland. We are still in touch. My visit lasted from 11 to 17 October 2010. There was some fear. The journey was long. When we came we were welcomed with dinner. Then immediately we were allocated to host families. The family received me very warmly. After the official programme my Hungarian friend showed me around the town. The programme was very interesting. I don’t regret going to this exchange. I am still in touch with my host family and we talk often to each other. I hope for more such projects. Thanks to them you can meet many interesting people and then stay friends with them for a long time.


Sławomir Sułkowski klasa 3OBa

Brałem udział w programie Comenius "Szkoła Skautów" przez 2 lata realizowany przez moją szkołę. W ubiegłym roku gościłem chłopaka z Turcji.
Miałem z nim dobry kontakt. W tym roku wraz z grupą uczniów z naszej szkoły gościliśmy w Miskolc. Mam z tym wyjazdem same pozytywne wrażenie. Chciałbym uczestniczyć ponownie w podobnym projekcie. Jestem w stałym kontakcie z uczestnikami całego projektu.

I’ve been participating in the Comenius programme “The School of Scouts” realised by my school for two years. Last year I hosted a guy from Turkey. I got on well with him. This year with a group of students from our school we visited Miskolc. I have only good recollections connected with this stay. I would like to take part again in a similar project. I am still in touch with other participants of the project.

Rafał Zioła – klasa II OBb

Uczestniczyłem w programie Comenius „Szkoła Skautów”. Za pierwszym – w czasie wizyty w Koszalinie gościłem chłopca z Turcji, bardzo się bałem, bo moja znajomość angielskiego nie była zbyt dobra. Jednak wszystko było
w porządku i świetnie się bawiłem. W tym roku od 11 – 17 października 2010 byłem na Węgrzech. Uczestnictwo w programie pozwoliło mi podszkolić język angielski . Z rodziną do której pojechałem czułem się wspaniale, były wspólne wyjścia , gry itp. Jestem bardzo zaszczycony że mogłem wziąć udział w tym programie i gdyby powtórzyła się okazja chciałbym ponownie uczestniczyć
w programie.

I took part in the Comenius programme „The school of Scouts”. During a working visit in Poland I hosted a boy from Turkey. I was very afraid because my English wasn’t very good. But everything turned out all right and I had a great time. This year from 11 to 17 October 2010 I was in Hungary. The participation in the programme helped me improve my English. I felt really wonderful with my host family. We spent our time going out together, playing games, etc. It was an honour for me that I could participate in the programme and if there were another chance, I would like to take part once again.

Adrian Koleński 

Ja Adrian Koleński uczestniczyłem w wymianie uczniów między Polską a Turcją. Wrażenia i chwile nabyte tam są dla mnie bardzo miłe i bezcenne. Cieszę się, że miałem okazję zasmakować innego świata. Uważam, że właśnie takie projekty są bardzo pomocne w poznawaniu i nabywaniu nowych doświadczeń. Uczymy się innej kultury, zdobywamy przyjaciół, mamy szersze
poglądy na świat. Gdybym tylko mógł z ogromną chęcią pojechałbym jeszcze
raz. Bardzo cenie czas spędzony w Turcji.

My name is Adrian Koleński. I participated in the students’ exchange with a Turkish school. The impressions and memories that I brought are very precious to me. I am happy that I had the opportunity to “taste” another world. I believe that just such projects are very helpful when one wants to broaden one’s mind and gain new experiences. We learn about another culture, make friends, we extend aur knowledge about the world.

Julianna Pietrzak

Uczestniczyłam w programie ,,Comenius – uczenie się przez całe życie” dzięki czemu wyjechałam na wycieczkę do Turcji. Pobyt tam trwał 8 dni. Podczas tego czasu bardzo zżyliśmy się z młodzieżą turecką, poznaliśmy zwyczaje oraz kulturę kraju. Rodziny u których mieszkaliśmy były bardzo gościnne. Zwiedzaliśmy miasto oraz pobliskie atrakcje, takie tereny jak Capadocia, Adanę oraz góry Alihoca. Jestem bardzo zadowolona z pobytu, chciałabym wziąć udział w następnym projekcie. Uważam że powinny być one częściej realizowane gdyż niosą wiele pozytywnych wrażeń oraz wspomnień.

I took part in ,,Comenius - the Life Long Learning Programme”, thanks to whick I went on a trip to Turkey.
The stay lasted 8 days. At his time the Turkish youth and we became very close, we got to know the customs and culture of the country. The families in whose houses we stayed were very hospitable.
We also visited the town and local attractions like the Capadocia area, Adana and the mountains Alihoca. I am very happy with my stay, I would like to participlate in other projects. I think hat they should be organised more often because they prowide a lot of positive impressions and memories.

Olechnowicz Dawid

Uczestniczyłem w programie „Comenius Uczenie się przez całe życie” dzięki czemu wyjechałem na wycieczkę do Turcji. Pobyt trwał 8 dni. Zapoznałem się z kulturą, obyczajami i religią Turecką. Rodziny o których zamieszkaliśmy byli bardzo gościnni i przyjaźni. Zwiedzaliśmy miedzy innymi przepiękną Capadocję, Adanę i podziemne miasto „Alihoca”. Uważam że takie projekty powinny być częściej realizowane ponieważ kształcą i uczą.

I took part in „Comenius - the Life Long Learning Programme” thanks to which I went on a trip to Turkey. The stary lasted 8 days. I got to know Turkish culture, customs and religion. The families in whose houses stayed were very friendly and hospitable.
We visited among others Capodocia, Adana and the undergrand city ,,Alihoca”.
I think that such projects should be organised more often because they are very educational.

Karol Nieradka

Brałem udział w programie „Comenius-uczenie się przez całe życie”, dzięki czemu wyjechałem do Turcji. Zapoznałem się z kulturą, obyczajami i religią Turecką. Podczas pobytu bardzo zaprzyjaźniłem się z rodziną która mnie gościła. Porozumiewaliśmy się w języku angielskim,co znacznie polepszyło moje umiejętności posługiwania się w tym języku. Rodziny tureckie są bardzo gościnne,a kuchnia turecka jest zadziwiająco różnorodna. Odbyliśmy wiele wycieczek po mieście Nigde gdzie mieszkaliśmy,jak i poza miasto Nigde.
Między innymi byliśmy w kapodocji,Daniel i w wielu innych pięknych miejscach. Bardzo zaciekawiło mnie podziemne miasto o którym tak dużo się słyszy. Jest naprawdę piękne. Bardzo dużo zawdzięczam programowi „Comenius” i myśle,ze tego rodzaju przedsięwzięcia powinny być realizowane częściej. Chciałbym pojechać jeszcze raz.

I took part in the programme „Comenius-Lifelong Learning Programme”. Thanks to it I went to Turkey. I got to know Turkish culture, customs and religion. During my stay the last family and I became good friends.
We communicated in the English language, which improved my language skills a lot. I find Turkish families very hospitable and Turkish cuisine is surprisingly varied. We took many tours of the town Nigde where we stayed and had excursious outside the town. Among others we visited Capadocia, Adana and many other beautiful places. I took great interest in the underground city about which are hears a lot. It is really beautiful. I owe a lot to the Comenius programme and I think that undertakings of this kind should be organised more often. I would like to go one more time.

Krystian Kryszczak

Uczestniczyłem w programie ,,Comenius - uczenie się przez całe życie”. Dzięki czemu wyjechałem do Turcji. Pobyt trwał 8 dni. Dzięki czemu mogliśmy zwiedzić i poznać kulturę turecką gdzie zostaliśmy bardzo gościnnie przyjęci. Zwiedzaliśmy m. in. Nigde, Kapadocję, Adanę, podziemne miesto, góry Alihoca. Uważam że takie podróże powinny być częściej realizowane ponieważ kształcą i uczą poznawać inne kultury .

I took part in ,,Comenius – the Life Long Learning Programme, thanks to which I went to Turkey. The stay lasted 8 days. Thanks to this we could do some sightseeing and get to know Turkish culture. We were receired wery hospitably. We visited among others Capadocia, Adana the undergrand city, the mountaius Alihoca, we did some tours of the town Nigde. I think that such projects should be organised more often because they teach us a lot other cultures.

Kamil Roszczyk

W ramach programu ,,Comenius” – uczenie się przez całe życie pt. Szkoła Skautów” brałem udział od początku jego trwania w naszej szkole. Podczas z jednych wizyt roboczych całego programu odbywających się w Polsce –Koszalinie gościłem w swoim domu ucznia szkoły Tureckiej. Zaprzyjaźniłem się z Fathimem - w małym stopniu poznałem jego zwyczaje, obyczaje i kulturę. Cały czas byłem z nim w kontakcie przez pocztę elektroniczną.
W terminie 22-30 kwiecień, osobiście odwiedziłem Turcje, miejscowość Nigde. Gdzie w większości poznałem system edukacji Tureckiej oraz codzienne życie każdego Turka. Dzięki temu programowi świat stał się dla mnie o wiele mniejszy. Zrozumiałem, że wszyscy jesteśmy tacy sami, tylko różnimy się kolorem skóry i językiem w jakim się porozumiewamy. Mam nadzieje, że ta znajomość nie skończy się tak szybko i będę ją kontynuował. Popieram takie programy i zawsze będę zachęcał wszystkich do uczestnictwa w takich programach, bo warto zawierać nowe znajomości i poznawać świat.

I participated in the project ,,The School of Scouts” within ,,Comenius - the Life Long Learning Programme from the very beginning. During one of the exchanges held in Koszalin, Poland, I received a Turkish student in my hause. I mode friends with Fathim – to some axtent I got to know his customs, traditions and culture. Then I stayed in touch with him by means of email. From 22 to 30 April 2011 I visited Turkey (the town Nigde) in person. There I learnt about the Turkish educational system and the everyday life of the average Turk. Thanks to the programme the world has become much smaller to me. I have understood that we are all the same, we only differ in the skin colour and the language in which we communicate. I hope that this acguaintance will not end guickly and that I will continne it.
I am in favour of such programms and I will always encourage everyone to participate in them, because it is worth striking up new acquaintances and getting to know the world.