RADA RODZICÓW

Konta bankowe szkoły i rady rodziców

 

Nr konta szkoły : 41 1140 1137 0000 2160 5900 1001

 

Nr konta Rady Rodziców: 91 1020 2791 0000 7502 0008 7080