TECHNIK URZĄDZEŃ I SYSTEMÓW ENERGETYKI ODNAWIALNEJ

TECHNIK URZĄDZEŃ I SYSTEMÓW ENERGETYKI ODNAWIALNEJ

Absolwent będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

  1. organizowania montażu urządzeń i systemów energetyki odnawialnej;
  2. wykonywania montażu urządzeń i systemów energetyki odnawialnej;
  3. konserwowania oraz naprawiania urządzeń i systemów energetyki odnawialnej;
  4. kontrolowania pracy urządzeń i systemów energetyki odnawialnej;
  5. sporządzania kosztorysów oraz ofert i umów dotyczących urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.

 

Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej 2020/2021 <<wersja do pobrania>>