TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU

TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU

Absolwent będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

  1. opracowywania projektów obiektów terenów zieleni;
  2. urządzania i pielęgnacji terenów zieleni i zadrzewień;
  3. urządzania i konserwacji obiektów małej architektury krajobrazu;
  4. prowadzenia ciągnika rolniczego z przyczepą (przyczepami).

 

Technik Architektury Krajobrazu 20202021 <<wersja do pobrania>>