POWERVET

Realizacja projektu

Zespół Szkół nr 7 w Koszalinie realizował ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) na zasadach Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe "Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego" projekt "Ponadnarodowy wymiar kształcenia w ZS7 kluczem do profesjonalizmu zawodowego".

Był on realizowany od 31 grudnia 2016 do 27 lutego 2018 r. we współpracy z Zakładem Promowania Kształcenia Zawodowego Przemysłu Budowlanego Berlina i Branderburgii oraz "TELLUS Education Group" w Plymouth.

W ramach projektu sześć grup ośmioosobowych wyjechało na staże do Turynu i Frankfurtu nad Odrą.

W Turynie praktyki w dn. 08 maja 2017 - 19 maja 2017 odbywały klasy:

  • technik architektury krajobrazu, realizujący temat "Kształtowanie ogrodów i pielęgnacja roślin połączone ze zwiedzaniem włoskich ogrodów" (temat dodatkowy "Mała architektura ogrodowa")
  • technik cyfrowych procesów graficznych z tematem stażu "Projektowanie i wdrażanie stron internetowych"
  • technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, zajmujący się tematem "Energetyka solarna i systemy fotowoltaiczne".

Frankfurt nad Odrą gościł w dniach 9-20 października 2017 r. uczniów klas:

  • technik budownictwa, temat praktyk "Rzemiosło murarskie - Mur w budownictwie sklepień"
  • monter suchej zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie (Zasadnicza Szkoła Zawodowa), temat praktyk "Rozbudowa wnętrz" - Zabudowa sucha z płyt gipsowo-kartonowych, temat dodatkowy "Sztukaterie wewnętrzne"
  • technik geodezji, temat praktyk "Przestrzenne zarządzanie danymi, podstawy prawne i przepisy administracyjne w urzędowej geodezji w Niemczech".

W sumie praktykami objęto 48 osób. Wszystkie objęte zostały przygotowaniem pedagogicznym, kulturowym i językowym i z sukcesem ukończyły staże. Zrealizowano 24 godziny dodatkowych zajęć z pedagogiem i 30 godzin dodatkowych zajęć z języka niemieckiego w ramach kursu językowego dla stażystów wyjeżdżających do Niemiec, a także 30 godzin dodatkowych z języka angielskiego w ramach kursu językowego dla stażystów wyjeżdżających do Włoch.

Zaowocowało to wzrostem umiejętności praktycznych zawodowych uczestników, ich lepszą znajomością nowoczesnych technologii oraz nowym podejściem do rozwoju zawodowego. Nie bez znaczenia jest wzrost różnych kompetencji społecznych, wzrost poczucia własnej wartości i samoświadomości, nabycie umiejętności rozwiązywania problemów komunikacyjnych w innych krajach ze względu na lepszą znajomość języka niemieckiego i angielskiego w tym języka branżowego. W znacznym stopniu spowodowało to wyrównanie szans edukacyjnych młodzieży ZS7. Nowe umiejętności potwierdzają uzyskane przez nią trzy certyfikaty potwierdzające nabyte umiejętności, w tym certyfikat Europass-Mobilność.

Projekt przyczynił się do poprawy jakość oferowanego w naszej szkole kształcenia zawodowego, a także wzbogacił bazę szkoły o nowoczesny sprzęt fotograficzny. Kadra zdobyła doświadczenia potrzebne do realizacji innych projektów unijnych, nawiązała bliższą współpracę z instytucjami partnerskimi, potencjalnymi partnerami w nowych projektach.

Wyłonił się dynamiczny zespół nauczycieli cechujący się zaangażowaniem i profesjonalizmem. Pozytywne rezultaty projektu spowodowały wzrost zaufania rodziców uczniów do działań podejmowanych przez szkołę i do zacieśnienia współpracy z nimi. Projekt został dobrze odebrany w środowisku, cieszy się zainteresowaniem zarówno naszych uczniów, jak i gimnazjalistów rozważających dalszą edukację w naszej placówce, tym samym stał się znakomitą promocją szkoły w środowisku lokalnym.

 

Strona główna - Facebook ZS7 

 

Turyn 09-11.05.2017 r.

Turyn 12-13.05.2017 r.
 

Turyn - Technik Architektury Krajobrazu

 

 

Nasi uczniowie na praktykach - Turyn - Głos Koszaliński