PODZIĘKOWANIA I DYPLOMY

„Młodzieży Czytanie” - XI.2018

Podziekowanie za udzial w imprezie Mlodziezy czytaniu