EGZAMIN ZAWODOWY

Informacje na temat egzaminów zawodowych uzyskasz na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie oraz Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu.

Tu znajdziesz podstawy prawne, informacje dla zdających, klucze odpowiedzi, procedury i terminy:
https://cke.gov.pl/egzamin-zawodowy/egzamin-zawodowy-formula-2017/

https://www.oke.poznan.pl/cms,2116,_nowy_egzamin_zawodowy.htm

Pomocna może być strona, gdzie  znajdziesz arkusze z poprzednich lat dla poszczególnych zawodów i kwalifikacji:
https://kwalifikacjewzawodzie.pl/_kwalifikacje/