NARKOTYKI I DOPALACZE ZABIJAJĄ

Kampania profilaktyczno – informacyjna pt. "Narkotyki i dopalacze zabijają"

film profilaktyczny-min

 

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji w ramach „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysław Stasiaka na lata 2018 – 2020”,  zainaugurowało z dniem 2 kwietnia 2019 r. kampanię profilaktyczno – informacyjną pt. „Narkotyki i dopalacze zabijają”, której hasło brzmi „Szkoda Ciebie na takie patoklimaty”. Realizacja powyższej kampanii planowana jest do końca 2019 r.

Kampania jest skierowana głównie do młodych osób, a jej zasadniczym celem jest zwiększenie wiedzy i świadomości na temat niebezpieczeństw związanych z zażywaniem narkotyków oraz dopalaczy, a także konsekwencji zarówno zdrowotnych, prawnych i społecznych, spowodowanych uzależnieniem od tych substancji psychoaktywnych.

Jednym z elementów kampanii jest poniższy spot filmowy, pokazujący dzieciom i młodzieży niebezpieczeństwa uzależnienia od środków psychotropowych, jak również zagadnienia związane z zapobieganiem i przeciwdziałaniem uzależnieniu od narkotyków i dopalaczy.

 

film profilaktyczny