Konferencja

KONFERENCJA UPOWSZECHNIAJĄCA DZIAŁANIA MIĘDZYNARODOWE ZREALIZOWANE W RAMACH PROJEKTU „ZAWODOWCY NA START”

Koordynatorzy projektu (dr Kamilla Wasilewska, mgr inż. Magdalena Michałowska - Karaczewska) pt. "Zawodowcy na start" zorganizowali i przeprowadzli konferencję kończacą projekt na temat: "Europejskie rynki pracy to duże możliwości zawodowe młodych ludzi”, na której obecni byli przedstawiciele Urzędu Miasta, Wydziału Edukacji i Kuratorium Oświaty, Politechniki Koszalińskiej, Przedsiębiorstw współpracujących ze szkołą prowadzących praktyki zawodowe dla uczniów Zespołu Szkół nr 7 w Koszalinie. W konferencji uczestniczyli także nauczyciele, pracownicy i uczniowie ZS 7 uczący się w następujących zawodach:

  • Technik Analityk;
  • Technik Budownictwa;
  • Technik Grafiki i Poligrafii Cyfrowej.

Podczas konferencji zaprezentowano projekt i jego rezultaty, przedstawiono stronę Międzynarodowego Centrum Zawodowego. Opracowano dwie prezentacje multimedialne na konferencję: pt. "Zawodowcy na start" oraz pt. "Systemy oświatowe" (systemy edukacyjne w krajach Unii Europejskiej: Włochy, Wielka Brytania, Niemcy, Hiszpania, Bułgaria oraz w Turcji). Każdy uczestnik konferencji otrzymał certyfikaty i prezentacje wgrane na płytki CD oraz publikację "Zawodowcy na start", która została opracowana i opublikowana przez nauczycieli Zespołu Szkół nr 7 uczestniczących w projekcie zawierającą artykuły i infromacje z zakresu:

  1. Zmiany w systemie kształcenia zawodowego
  2. Młody człowiek a rynek pracy
  3. Przykłady scenariuszy zajęć teoretycznych i praktycznych, zajęć interdyscyplinarnych.

                                                                              

opracowanie:
dr Kamilla Wasilewska
mgr inż. Magdalena Michałowska - Karaczewska