Strona główna

Procedury bezpieczeństwa

Procedury bezpieczeństwa na terenie ZS 7 w Koszalinie w okresie pandemii COVID- 19 dotyczą wszystkich pracowników szkoły oraz uczniów i rodziców dzieci uczęszczających do tej placówki.

I. OBOWIĄZKI DYREKTORA PLACÓWKI

1. Dyrektor ustala regulaminy wewnętrzne i dostosowuje procedury obowiązujące w placówce do wymogów zwiększonego reżimu sanitarnego w warunkach pandemii koronawirusa i choroby COVID-19.

2. Współpracuje z organem prowadzącym w celu zapewnienia odpowiednich środków do dezynfekcji.

3. Organizuje pracę kadry pedagogicznej i pracowników administracji i obsługi na okres wzmożonego reżimu sanitarnego w warunkach pandemii koronawirusa i choroby COVID-19.

4. Planuje organizację pracy szkoły na podstawie analizy zebranych informacji.

CAŁY TEKST PONIŻEJ ↓