SKRZYNKA NA SYGNAŁY OD RODZICÓW I UCZNIÓW O ZAGROŻENIACH

Dyrektor Zespołu Szkół nr 7 informuje, że anonimowa skrzynka na sygnały o zagrożeniach na terenie szkoły znajduje się przy wejściach do budynków szkoły (dwa miejsca).