Patron

   Bronisław Bukowski urodził się 6 października 1893 roku w wiosce kaszubskiej  Pręgowo koło Gdańska.

     W 1913 roku, po ukończeniu Gimnazjum Klasycznego w Pelplinie i szkoły średniej w Wejherowie, rozpoczął studia na Wydziale Budownictwa Politechniki Gdańskiej. Wybuch I wojny światowej zmusił Bukowskiego do przerwania studiów. Został wówczas siłą wcielony do armii niemieckiej. Następnie na ochotnika wstąpił do Wojska Polskiego, gdzie w latach 1919 – 1920 odbył służbę  jako dowódca Kompanii Kolejowej. Dopiero w roku 1920 ponownie podjął przerwane studia na Politechnice Gdańskiej. W roku 1922 Bronisław Bukowski zdał egzamin dyplomowy z wyróżnieniem i uzyskał tytuł inżyniera budownictwa.

     W pierwszych latach pracy zawodowej, od roku 1925, młody inżynier zdobywał doświadczenie jako kierownik placówek budowlano – wykonawczych w Białymstoku i Brześciu, a od roku 1925 do 1930 pełnił funkcję kierownika biura konstrukcyjnego przedsiębiorstwa budowlanego C. Lubiński i S– ka w Warszawie. W tym okresie pod jego kierunkiem powstały projekty budowlane kilku dużych obiektów przemysłowych, między innymi: Cementownia „Grodziec”, Fabryka Sztucznego Jedwabiu w Tomaszowie Mazowieckim i szereg innych.

Gmach PKO

W roku 1930 Bronisław Bukowski został starszym asystentem Katedry Budownictwa Ogólnego Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej. W 1936 roku uzyskał stopień doktora nauk technicznych. Okres między rokiem 1930 a wybuchem II wojny światowej we wrześniu 1939 roku Bukowski wypełnił zarówno działalnością konstrukcyjną jak i pracą naukowo – badawczą. Prowadząc własne biuro konstrukcyjne opracował projekty konstrukcyjne wielu znanych obiektów. Jego dziełem są między innymi konstrukcje trybun wyścigowych na Służewcu, jedenastopiętrowego gmachu PKO przy ulicy Świętokrzyskiej w Warszawie, kompleksu budynków Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego przy Placu Unii Lubelskiej w Warszawie, wielkoprzestrzennego zbiornika o kubaturze 5000 m3 dla Zakładów Solvay w Krakowie, elewatorów zbożowych w różnych miejscowościach, kopuł cienkościennych i kratowych itp.