Doradca zawodowy

Doradca zawodowy – Anna Sowińska 

Jeśli nie wiesz dokąd płyniesz, żaden wiatr nie jest dobry…” 

 dlatego już dziś zaplanuj spotkanie z doradcą zawodowym. 

Plan pracy szkolnego doradcy zawodowego dostępny jest w ZS 7 na tablicach informacyjnych, w sekretariacie szkoły, ulega bieżącej modyfikacji wraz ze zmianami szkolnego planu dydaktycznego uczniów.  

Zakres usług świadczonych przez doradcę zawodowego w ZS 7: 

 • organizowanie, w formie grupowych i indywidualnych konsultacji zawodowych dla młodzieży   
 • pomaganie w wyborze ścieżki edukacyjno-zawodowej, uwzględniając  możliwości psychofizyczne i sytuację życiową ucznia, a także potrzeby rynku pracy oraz możliwości systemu edukacyjnego 
 • współpraca z rodzicami i nauczycielami w procesie orientacji zawodowej uczniów, wykorzystując w tym celu wiedzę o zawodach, znajomość psychologicznych i pedagogicznych technik, diagnozę rynku pracy oraz techniczne środki przekazywania informacji zawodowej. 
 • pomoc uczniom w określaniu swojego potencjału ( kompetencje osobiste, społeczne  
  i zawodowe) 
 • dostarczanie niezbędnej wiedzy o rynku edukacyjno-zawodowym, planowaniu kariery edukacyjno-zawodowej  

Oferta pracy doradczej skierowana do różnych grup odbiorców 

 Praca z uczniami: 

* poznanie zasad obowiązujących w kompletowaniu dokumentacji związanej z pracą, 

* poznanie zasad rządzących rynkiem pracy 

* przygotowanie do świadomego i aktywnego kształtowania swojej drogi zawodowej 

* kształtowanie umiejętności rozpoznawania zasobów osobistych i wykorzystywanie ich  
w planowaniu swojej drogi życiowej i zawodowej 

* kształcenie umiejętności realizacji wyznaczonego celu 

* kształcenie umiejętności autoprezentacji symulacji rozmów kwalifikacyjnych 

* kreowanie postaw aktywnych, radzenia sobie w sytuacjach  stresowych 

* określanie swojej roli w zespole 

* przygotowanie dokumentów aplikacyjnych 

* wybór aktywnych metod poszukiwania pracy 

* kształtowanie umiejętności dokonywania samooceny 

* poznanie istniejących i przyszłościowych zawodów 

* udzielanie informacji o placówkach edukacyjnych 

* kształtowanie umiejętności podejmowania decyzji 

Współpraca z rodzicami: 

* spotkania informacyjno-doradcze 

* indywidualna współpraca z rodzicami uczniów zgłaszających problemy z wyborem drogi edukacyjno-zawodowej 

Współpraca z nauczycielami i Radą Pedagogiczną szkoły: 

* koordynacja działań wszystkich nauczycieli na rzecz poradnictwa zawodowego  
i przygotowania uczniów do wyboru drogi edukacyjno-zawodowej 

* zapewnienie realizacji wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego w oparciu  
o obowiązujące przepisy prawne. 

Współpraca z instytucjami: 

* nawiązywanie kontaktu z instytucjami wpierającymi działania szkolnego doradcy zawodowego 

* organizacja i udział w spotkaniach, szkoleniach, warsztatach, giełdach, targach edukacyjnych i pracy, promocja szkoły w lokalnym środowisku. 

GABINET SZKOLNEGO DORADCY ZAWODOWEGO JEST  WYPOSAŻONY W: 

 • bogaty zbiór materiałów z zakresu doradztwa zawodowego 
 • nowoczesne narzędzia do planowania i rozwoju osobistego oraz kariery zawodowej 
 • zbiory informacji edukacyjno-zawodowej, 
 • multimedialne programy komputerowe 
 • scenariusze zajęć z zakresu orientacji i poradnictwa zawodowego i wiele innych 

Zapraszam do współpracy. 

Podczas spotkania online eksperci nowej ery zmierzyli się z trzema kluczowymi przedmiotami maturalnymi – z językiem polskim, matematyką i językiem angielskim. Przyjrzeli się wynikom ostatniej matury, rozmawiali o trudnościach związanych z egzaminem oraz udzielili praktycznych wskazówek, jak przygotować się do jednego  
z najważniejszych egzaminów. Dodatkowo podpowiedzieli, jaką strategię warto przyjąć  
w kontekście dalszej edukacji.  

 • Prowadzącymi  spotkanie prelegentkami były  panie czynnie pracujące jako nauczycielki i egzaminatorki. 
 •  Pani Katarzyna Włodkowska 
 •  Pani Maria Mędrzycka 
 •  Pani Ewa Drobek 
 • Pani  Karolina Sakaluk 

Nad całością przebiegu wydarzenia czuwał doświadczony konferansjer, aktor, dziennikarz – Mariusz Korpoliński. Uczniowie mogli dowiedzieć się wielu interesujących rzeczy, rozwiać wątpliwości i mity krążące wokół egzaminu maturalnego, zadawać pytania ekspertom, aktywnie uczestnicząc w spotkaniu, które było podzielone na 4 bloki tematyczne: 

 •  WEBINARIUM z języka polskiego 
  Jak efektywnie i efektownie przygotować się do matury z języka polskiego
 •  WEBINARIUM z matematyki 
  Teraz matematyka i… myślenie strategiczne 
 •  WEBINARIUM z języka angielskiego 
  Matura z języka angielskiego 2021! 
  Wnioski z minionej matury oraz praktyczne wskazówki na początku przygotowań 
 • WEBINARIUM strategie i doradztwo zawodowe 
  MATURA 2021 i co dalej? MATURZYSTO, to jest Twój czas
   

Na pewno nie był to stracony czas 
Życzymy sukcesów Wszystkim Maturzystom ! 

doradca zawodowyAnna Sowińska 

Skip to content