Biblioteka

W ZS 7 działa nowoczesna biblioteka z czytelnią na 20 miejsc, dostępem do Internetu. Tu w ciszy zregenerujesz siły, odrobisz pracę domową, przeczytasz bieżącą prasę. Oferujemy wszystkie lektury oraz nowości literackie. Stosowną wiedzę odnajdziesz w księgozbiorze podręcznym. Posiadamy również wartościowe filmy fabularne i adaptacje lektur szkolnych. Systematycznie powiększamy zasoby biblioteki. Skorzystaliśmy z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Staramy się włączać w imprezy organizowane w szkole, współpracujemy z Koszalińską Biblioteką Publiczną.

Link do zbiorów biblioteki

Biblioteka czynna od poniedziałku do piątku od 7.15 do 16.15.

ZASADY KORZYSTANIA Z BIBLIOTEKI SZKOLNEJ W CZASIE PANDEMII   

  1. Użytkownikom biblioteki zapewnia się możliwość skorzystania ze środków do dezynfekcji rąk przy wejściu do pomieszczenia biblioteki.
  2. Zapewnia się pracownikowi biblioteki preparaty do dezynfekcji rąk, a w razie potrzeby środki ochrony osobistej – rękawice jednorazowe, maseczki ochronne, ewentualnie przyłbicę.
  3. Pracownicy biblioteki zachowują odległość co najmniej 1,5 m od innych użytkowników biblioteki.
  4. Należy dopilnować, aby czytelnicy dezynfekowali dłonie przy wejściu, ewentualnie zakładali rękawice ochronne oraz posiadali ochronę zakrywającą usta i nos (w przypadku zmniejszenia rekomendowanego dystansu społecznego).
  5. W bibliotece wyznaczone jest miejsce składowania oddawanych książek oznaczone datą, w której zostały przyjęte.
  6. Książki odbywają kwarantannę w wyznaczonych miejscach przez 48 godzin. Ich odłożenie na półki i ponowna możliwość wypożyczenia ma miejsce dopiero po upływie kwarantanny.
  7. Ogranicza się dostęp do księgozbiorów w wolnym dostępie i katalogów kartkowych.
  8. Należy zachęcać do korzystania z dostępnych zasobów on-line.
  9. Pomieszczenie biblioteki należy regularnie wietrzyć.
Skip to content