Technik Inżynierii Sanitarnej

Absolwent będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

  1. organizowania i wykonywania robót przygotowawczych związanych z budową sieci komunalnych oraz montażem instalacji sanitarnych;
  2. organizowania i wykonywania robót związanych z budową sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych oraz sieci i węzłów ciepłowniczych;
  3. organizowania i wykonywania montażu instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych;
  4. organizowania i wykonywania robót związanych z konserwacją, naprawą i modernizacją sieci komunalnych oraz instalacji sanitarnych;
  5. organizowania robót związanych z eksploatacją sieci komunalnych oraz instalacji sanitarnych.
Technik-Inzynierii-Sanitarnej

Skip to content