Kierunki kształcenia

  • Technikum 5-letnie
  • Szkoła branżowa I-stopnia 3 letnia