Doradca

Doradca zawodowy – Anna Litwiniec

We współczesnym świecie, w dobie ogromnych zmian społeczno – gospodarczo – kulturowych młodzi ludzie stoją przed koniecznością dokonania trudnego wyboru ścieżki edukacyjno – zawodowej. Wymaga się, aby ich decyzje były przemyślane, racjonalne i przede wszystkim trafne. 

Poradnictwo zawodowe a doradztwo zawodowe 
Wąskie znaczenie terminu „poradnictwa zawodowego” odnosi się do udzielania pomocy w wyborze zawodu przez poradę indywidualną traktowaną jako relację między doradcą a osobą oczekująca wsparcia. Szerokie rozumienie to wsparcie nie tylko przez udzielanie porad, wskazówek, informacji, ale także systematyczne, świadome, celowe, trwające w czasie działania wychowawcze motywując do rozwoju w kierunku adekwatnego wyboru ścieżki edukacyjno – zawodowej. 

Poradnictwo zawodowe spełnia następujące funkcje
• Kształcącą 
• Poznawczą 
• Kreatywną 
• Informacyjną 
• Kwalifikacyjną 

Doradztwo zawodowe jest rozumiane jako proces pomagania ludziom w osiąganiu lepszego zrozumienia samego siebie w odniesieni, do rodzaju pracy i środowiska pracy, w odniesieniu do wyboru właściwego zawodu, zmiany zatrudnienia oraz właściwego dostosowania zawodowego, są to także działania wychowawcze szkoły, rodziców mających na celu przygotowania młodzieży do planowania kariery zawodowej, której ważnym elementem jest podejmowanie kolejnych decyzji wyboru zawodu i szkoły. 

Skip to content