Technik Budownictwa

Absolwent będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

  1. wykonywania robót konstrukcyjno-budowlanych;
  2. koordynowania prac związanych z wykonywaniem określonych robót budowlanych;
  3. organizowania i kontrolowania robót związanych z zagospodarowaniem terenu budowy;
  4. organizowania i kontrolowania robót konstrukcyjno-budowlanych stanu surowego;
  5. organizowania i kontrolowania robót związanych z utrzymaniem obiektów budowlanych w pełnej sprawności technicznej
  6. sporządzania kosztorysów na roboty budowlane.

Technik budownictwa 2021/2022 <<wersja do pobrania>>

Technik-budownictwa

Skip to content