Technik Geodeta

Absolwent będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

  1. zakładania i pomiaru osnów pomiarowych oraz wykonywania pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych terenu;
  2. sporządzania opracowań geodezyjnych i kartograficznych na podstawie danych pomiarowych lub projektowych;
  3. wykonywania pomiarów realizacyjnych, geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, pomiarów kontrolnych obiektów budowlanych i urządzeń technicznych oraz opracowywania wyników tych pomiarów;
  4. wznawiania znaków granicznych i wyznaczania punktów granicznych, wykonywania podziałów i rozgraniczeń nieruchomości, scaleń i wymiany gruntów, scaleń i podziałów, nieruchomości oraz wywłaszczeń nieruchomości;
  5. aktualizacji i modernizacji bazy danych katastru nieruchomości;
  6. prowadzenia i aktualizacji danych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Technik geodeta 2021/2022<<wersja do pobrania>>

Technik-geodeta

Skip to content