Dyrekcja

Dyrektor szkoły mgr inż. Ewa Kroll

Wicedyrektor mgr Magdalena Bugajska

Wicedyrektor mgr Iwona Stępniak

Kierownik warsztatu szkolnego

mgr Amadeusz Nadworski

Skip to content