Działania Samorządu Uczniowskiego Zespołu Szkół nr 7 w Koszalinie w roku szkolnym 2018/2019

Samorząd Uczniowski w roku szkolnym 2018 / 2019 od września zajął się naborem nowych członków, uczniów klas I. W październiku zorganizowaliśmy zabawę integracyjną dla wszystkich klas I tzw. „kotowanie”. Na łączniku szkolnym zostały przeprowadzone konkursy, które wyłoniły trzy najlepsze klasy. Jury przyznało również punkty za doping kolegów i wspaniałą zabawę.

W listopadzie Samorząd Uczniowski zaprosił wszystkich uczniów do wspólnych wróżb andrzejkowych, które przeprowadzone zostały na „łączniku”. Uczniowie wróżyli z kart, lali wosk, losowali karteczki z wróżbami. Bardzo dobrze się bawili.

Dbaliśmy również o gazetkę ścienną, na której informowaliśmy o zbliżających się uroczystościach szkolnych czy państwowych.

Samorząd Uczniowski zorganizował zbiórkę książek do biblioteki szkolnej.

Członkowie Samorządu Uczniowskiego zadbali w tym roku o dzieci z Domu Samotnej Matki w Koszalinie, zebraliśmy dary w formie maskotek i kaszek dla dzieci w wieku do 3 lat.

Samorząd Uczniowski zaangażował grupę uczniów, którzy przygotowali „Flech Moob” i reprezentowali szkołę na targach zawodowych i w innych szkołach w ramach promocji szkoły.

Członkowie Samorządu Szkolnego biorą czynny udział we wszystkich imprezach organizowanych przez szkołę i reprezentują szkołę w środowisku lokalnym. Chętnie pomagają nauczycielom w organizowaniu różnych uroczystości, zawsze można na nich liczyć.

W skład Zarządu Samorządu Uczniowskiego wchodzą:

  • Przewodnicząca SU – Luiza Tomczyk (kl.III AK)
  • Zastępca przewodniczącej SU – Wiktoria Kaniewska (kl.III AK)
  • Skarbnik – Sandra Rybicka (kl.III AK)

Opiekun SU Krystyna Teresiak

Skip to content