Historia szkoły

Początek szkole dała decyzja wydana w 1959 roku przez Ministerstwo Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych powołująca do życia Zasadniczą Szkołę Budowlaną dla Pracujących Koszalińskiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Miejskiego. W pierwszych latach swego istnienia szkoła mieściła się w starym prymitywnym baraku przy ulicy Słonecznej 9, która w tamtych czasach znajdowała się w pobliżu obecnej ulicy Franciszkańskiej.

Początkowo uczyło się tu niewielu uczniów- w roku szkolnym 1959/1960 tylko 98. Placówka kształcąca pracowników budowlanych w koszalińskim środowisku była bardzo potrzebna: w następnym roku chodzi do niej już 247 uczniów i liczba uczących się systematycznie rośnie.

Nazwa szkoły zmieniała się jeszcze wielokrotnie. W roku 1963 otrzymała nazwę: Zasadnicza Szkoła Budowlana Koszalińskiego Zjednoczenia Budownictwa. Prestiż szkoły wzrósł wraz z powołaniem do życia Technikum Budowlanego dla Pracujących w 1963 r. Obie te szkoły mieściły się już w nowym budynku – od 1962 r. funkcjonowała ona na ul. Janka Krasickiego (tj. w obecnym miejscu, na ul. Orląt Lwowskich). Tuż przy szkole znajdował się internat, a obok (od 1968 r.) boisko wybudowane przez uczniów i nauczycieli szkoły.

18 czerwca 1971 r. szkoła przyjęła imię profesora Politechniki Gdańskiej, Bronisława Bukowskiego.

Szkoła wciąż zmieniała swoje oblicze, głównie za sprawą patronujących jej przedsiębiorstw, ale także jej uczniów i grona pedagogicznego. W ramach prac dyplomowych przyszli technicy dokonywali modernizacji gabinetów przedmiotowych i wzbogacali sale lekcyjne w pomoce naukowe. Szkoła jako jedna z pierwszych szczyciła się magnetowidami, kamerami, rzutnikami i telewizorami, salą audiowizualną, co w tamtych czasach było symbolem nowoczesności.

W 1984 roku szkoła była gospodarzem prestiżowego wydarzenia, jakim była ogólnopolska inauguracja roku szkolnego. Zbiegła się ona z jubileuszem 25-lecia naszego istnienia. Doniosłym momentem tej niecodziennej uroczystości było odznaczenie szkoły Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz złotą odznaką „Zasłużony dla Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych”.

Przełom lat 80. I 90. to czas ogromnego wyżu demograficznego. W naszej szkole uczy się ok. 1300 uczniów! Dotychczasowe pomieszczenia są niewystarczające. Jedno piętro internatu zamieniono na trzy gabinety przedmiotowe, dobudowano też do budynku szkoły przychodnię lekarską (gabinet stomatologiczny, zabiegowy i lekarski). Z czasem w zlikwidowanym internacie powstały i inne gabinet oraz warsztaty szkolne.

W 1990 roku nasza placówka dołączyła do szkół kuratoryjnych.

Od 2002 roku funkcjonujemy jako Zespół Szkół nr 7 im. Bronisława Bukowskiego. W skład weszły:

  • Technikum Budowlane,
  • IV Liceum Profilowane (nieistniejące już),
  • Zasadnicza Szkoła Budowlana nr 4 (obecnie Szkoła Branżowa I stopnia nr 4),
  • Szkoła Policealna nr 4
  • Gimnazjum nr 13 (zlikwidowane w wyniku reformy systemu edukacji).
Skip to content