Informacja o zajęciach realizowanych w ramach projektu

Informacja o zajęciach realizowanych w ramach projektu
„Moją perspektywą –KWALIFIKACJE!”

Projekt „Moją perspektywą –KWALIFIKACJE!” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa  Zachodniopomorskiego  2014-2020,  Priorytetu  VIII Edukacja, Działanie 8.6 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących  w kształceniu  zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego.

Uczniowie zakwalifikowani do udziału w projekcie uczestniczą w wielu zajęciach poszerzających wiedzę z przedmiotów zawodowych:

Zajęcia teoretyczne i praktyczne poszerzające wiedzę z obszaru kwalifikacji OGR.03 „Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu”

Celem zajęć jest poszerzenie wiadomości umiejętności w zakresie:

  • wymagań glebowych i technologii uprawy roślinnych
  • rozpoznawania gatunków roślin ozdobnych
  • wykorzystania roślin ozdobnych w architekturze krajobrazu
  • wykorzystaniu roślin ozdobnych w projektowaniu obiektów architektury krajobrazu
  • zastosowaniu drzew i krzewów liściastych w sztuce projektowania terenów zieleni

Zajęcia z florystyki

Celem zajęć jest kształtowanie umiejętności w zakresie:

  • wykonywania dekoracji wnętrz
  • wykonywania wiązanek okolicznościowych
  • wykonywania ozdób świątecznych
  • wykonywania wianków do dekoracji wnętrz
  • wykonywania makram jako dekoracji ściennych

Zajęcia dodatkowych z zakresu modelowania komputerowego

Celem zajęć jest:

  • modelowanie komponentów instalacji wykorzystywanych w OZE
  • modelowanie urządzeń wykorzystywanych w energetyce odnawialnej
  • nabycie umiejętności oceny procesów energetycznych
  • nabycie umiejętność posługiwania się nowoczesnymi narzędziami komputerowymi
  • nabycie wiedzy z zakresu modelowania procesów fizycznych
  • nabycie wiedzy na temat procesów cieplnych i przepływowych
  • poznanie nowoczesnych narzędzi informatycznych
  • kreatywne rozwijanie umiejętności w poszukiwaniu nowych informacji i rozwiązywaniu problemów z pogranicza różnych dyscyplin

zajęcia dodatkowe z języka obcego

Celem zajęć jest:

  • poszerzenie wiadomości i umiejętności z zakresu posługiwania się językiem niemieckim. poprzez użycie metody bezpośredniej.
  • rozumienie i używanie języka w sytuacjach dnia codziennego;
  • wzbogacanie słownictwa branżowego
  • odwoływanie się do nauki i pracy, podróży i czasu wolnego;
  • kształtowanie umiejętności wyrażania własnej opinii i zadawania pytań dotyczących kwestii związanych z zainteresowaniami osobistymi i zawodowymi oraz wyrażanie opinii na tematy znane lub przygotowane do omówienia;
  • rozmawianie o wydarzeniach w teraźniejszości, przeszłości i przyszłości;
Skip to content