Informacja o zajęciach realizowanych w ramach projektu

Informacja o zajęciach realizowanych w ramach projektu
„Moją perspektywą –KWALIFIKACJE!”

Projekt „Moją perspektywą –KWALIFIKACJE!” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa  Zachodniopomorskiego  2014-2020,  Priorytetu  VIII Edukacja, Działanie 8.6 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących  w kształceniu  zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego.

Uczniowie zakwalifikowani do udziału w projekcie uczestniczą w wielu zajęciach poszerzających wiedzę z przedmiotów zawodowych:

Zajęcia teoretyczne i praktyczne poszerzające wiedzę z obszaru kwalifikacji OGR.03 „Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu”

Celem zajęć jest poszerzenie wiadomości umiejętności w zakresie:

 • wymagań glebowych i technologii uprawy roślinnych
 • rozpoznawania gatunków roślin ozdobnych
 • wykorzystania roślin ozdobnych w architekturze krajobrazu
 • wykorzystaniu roślin ozdobnych w projektowaniu obiektów architektury krajobrazu
 • zastosowaniu drzew i krzewów liściastych w sztuce projektowania terenów zieleni

Zajęcia z florystyki

Celem zajęć jest kształtowanie umiejętności w zakresie:

 • wykonywania dekoracji wnętrz
 • wykonywania wiązanek okolicznościowych
 • wykonywania ozdób świątecznych
 • wykonywania wianków do dekoracji wnętrz
 • wykonywania makram jako dekoracji ściennych

Zajęcia dodatkowych z zakresu modelowania komputerowego

Celem zajęć jest:

 • modelowanie komponentów instalacji wykorzystywanych w OZE
 • modelowanie urządzeń wykorzystywanych w energetyce odnawialnej
 • nabycie umiejętności oceny procesów energetycznych
 • nabycie umiejętność posługiwania się nowoczesnymi narzędziami komputerowymi
 • nabycie wiedzy z zakresu modelowania procesów fizycznych
 • nabycie wiedzy na temat procesów cieplnych i przepływowych
 • poznanie nowoczesnych narzędzi informatycznych
 • kreatywne rozwijanie umiejętności w poszukiwaniu nowych informacji i rozwiązywaniu problemów z pogranicza różnych dyscyplin

zajęcia dodatkowe z języka obcego

Celem zajęć jest:

 • poszerzenie wiadomości i umiejętności z zakresu posługiwania się językiem niemieckim. poprzez użycie metody bezpośredniej.
 • rozumienie i używanie języka w sytuacjach dnia codziennego;
 • wzbogacanie słownictwa branżowego
 • odwoływanie się do nauki i pracy, podróży i czasu wolnego;
 • kształtowanie umiejętności wyrażania własnej opinii i zadawania pytań dotyczących kwestii związanych z zainteresowaniami osobistymi i zawodowymi oraz wyrażanie opinii na tematy znane lub przygotowane do omówienia;
 • rozmawianie o wydarzeniach w teraźniejszości, przeszłości i przyszłości;
Skip to content