Kalendarz roku szkolnego

Kalendarz roku szkolnego 2021/2022

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych 1 września 2021 r. 

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych                      15 października 2021, 12 listopada 2021, 4,5,6 maja 2022 r.

Zimowa przerwa świąteczna                                     23 grudnia 2021 – 31 grudnia 2021 r.

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

– część pisemna                                                        styczeń 2022 r.

Zakończenie I półrocza                                             21 stycznia 2022 r.

Ferie zimowe                                                             31 stycznia – 13 lutego 2022 r.

Wiosenna przerwa świąteczna                                 14 kwietnia – 19 kwietnia 2022 r.

Zakończenie zajęć w klasach IV technikum             29 kwietnia 2022 r.

Egzamin maturalny                                                   4 maja 2021 r. – 23 maja 2022 r.

Egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie od 1 czerwca do 6 lipca 2022 r.

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych 24 czerwca 2022 r. 

Ferie letnie                                                                 25 czerwca – 31 sierpnia 2022 r.