Kurs języka angielskiego na Malcie

A1 – Mobilność edukacyjna KA101 – Mobilność kadry edukacji szkolne
„Mobilność międzynarodowa nauczycieli Zespołu Szkół nr 7 w Koszalinie
kluczem do rozwoju kompetencji zawodowych”

20 maja 2022 r. 10-osobowa grupa nauczycieli Zespołu Szkół nr 7 w Koszalinie wyjechała na Maltę w ramach programu Erasmus+, projekt „Mobilność nauczycieli Zespołu Szkół nr 7 w Koszalinie kluczem do rozwoju zawodowego”. Celem mobilności było zwiększenie kompetencji językowych poprzez udział w kursie języka angielskiego w wymiarze 20 godzin.

W czasie kursu uczestnicy zwiększyli swoje umiejętności językowe w zakresie:

– rozumienia i używania języka w sytuacjach dnia codziennego;

– odwoływania się do nauki i pracy, podróży i czasu wolnego;

– przedstawiania siebie i innych;

– wyrażania własnej opinii i zadawania pytań dotyczących kwestii związanych z zainteresowaniami osobistymi i zawodowymi oraz wyrażania opinii na tematy znane lub przygotowane do omówienia;

– rozmawiania o wydarzeniach w teraźniejszości, przeszłości i przyszłości;

– porozumiewania się z łatwością w sytuacjach, które mogą wystąpić podczas podróży po kraju, gdzie mówi się w języku angielskim i nie tylko;

– formułowania swoich opinii i argumentowania ich;

– wzbogacania słownictwa branżowego.

W czasie mobilności zwiększyły się również kompetencje w zakresie:

– umiejętności planowania pracy w czasie kursu;

– efektywnego wykonywanie zadań;

– umiejętności pracy w zespole międzynarodowym;

– nawiązania kontaktów międzynarodowych;

– przełamania barier kulturowych;

– współpracy z lektorami z różnych kręgów kulturowych.

Ponadto nauczyciele mieli możliwość poznania walorów kulturowych Malty: przyrodniczych, architektonicznych, produktów regionalnych.

Skip to content