Kursy do 1kV

W związku z realizacją zadań w ramach projektu „Moją perspektywą – KWALIFIKACJE!” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego uczniowie i nauczyciela z kierunku technik systemów i urządzeń energetyki odnawialnej uczestniczyli 24 i 25.03.2023 w  kursie SEP z uprawnieniami do 1kv. Kurs złożony był z dwóch części: teoretycznej oraz praktycznej i zakończył się egzaminem. Uprawnienia predysponują osobę do wykonywania prac kontrolnych oraz montażowych. Pod pojęciem uprawnień sepowskich do 1 kV rozumiemy kwalifikacje do realizowania zadań związanych z eksploatacją lub nadzorem urządzeń elektrycznych. Ich posiadacz potrafi obsługiwać instalacje, urządzenia i sieci elektroenergetyczne generujące, przesyłające, przetwarzające i zużywające prąd. Mowa tu o infrastrukturze elektroenergetycznej o napięciu znamionowym do 1 kV oraz powyżej 1 kV. Osoba posiadająca takie kwalifikacje może również pracować z elektrycznymi sieciami trakcyjnymi, sieciami oświetlenia ulicznego, urządzeniami do elektrolizy, urządzeniami techniki wojskowej, urządzeniami elektromierniczymi oraz jednostkami prądotwórczymi o mocy +50 kW. Elektryk posiadający uprawnienia SEP G1 może obsługiwać, konserwować, naprawiać, kontrolować, montować i demontować wskazane wcześniej urządzenia. Jak widać, uprawnienia SEP do 1kV dają szerokie pole kompetencji, a co za tym idzie, również pokaźne możliwości na rynku pracy.

Skip to content