Matura

Czym jest egzamin maturalny, jak przebiega i inne ważne informacje uzyskasz na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie.

Egzamin w nowej formule

Egzamin maturalny

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w sprawie terminów sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w 2016 roku

https://www.oke.poznan.pl/files/cms/90/harmonogram_e8_eg_em_2020r.pdf

Ważne informacje dot. organizacji egzaminu maturalnego znajdziesz na stronie OKE Poznań

http://www.oke.poznan.pl/cms,142,procedury_informacja_o_sposobie_organizacji_i_przeprowadzania_egzaminu.htm

UWAGA!

Spośród przyborów i materiałów pomocniczych szkoła zapewnia jedynie:

×          Słownik ortograficzny, Słownik poprawnej polszczyzny

×          Wybrane wzory matematyczne

×          Wybrane wzory i stałe fizykochemiczne na egzamin maturalny z biologii, chemii i fizyki

Pozostałe przybory, z których decyzją CKE mogą korzystać zdający (np. kalkulator prosty, czarny długopis, linijka) każdy zdający przynosi własne!

komunikat_o_przyborach_e8_eg_em_2020

Skip to content