Ogłoszenie o rekrutacji – etap 2

Koszalin 04.09.2018 r.

Bogumiła Kujawa                                                                                                          

Koordynator szkolny projektu

„Czas na ZAWODOWCA”

OGŁOSZENIE O NABORZE

            W dniu 9 września rozpoczyna się nabór do udziału w projekcie „Czas na ZAWODOWCA” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.”, dla uczniów klas 2 i 3 technikum cyfrowych procesów graficznych i technikum grafiki i poligrafii cyfrowej. Proszę zainteresowane osoby o odbiór deklaracji w sali 32. Zakończenie rekrutacji 05.11.2018 r.

W ramach projektu młodzież weźmie udział w zajęciach, które pozwalają na zdobycie dodatkowych wiadomości i umiejętności z zakresu:

  1. Kursy/szkolenia – zajęcia mające na celu poszerzenie wiedzy i/lub nabycie umiejętności praktycznych, a przez to uzyskanie nowych kompetencji lub kwalifikacji, potwierdzonych stosownym certyfikatem lub dokumentem równoważnym; (kursy ECDL Certyfikat umiejętności komputerowych ECDL – „European Computer Driving Licence„, Kurs 3D studio)
  2. Zajęcia pozalekcyjne dodatkowe – zajęcia, których zakres wykracza poza ustalony program nauczania, ukierunkowane na rozwijanie kompetencji i kwalifikacji zawodowych Uczestników Projektu;
  3. Wyjazd zawodoznawczy do Warszawy – zorganizowany wyjazd Uczestników Projektu poza siedzibę szkoły, którego celem jest zaznajomienie uczniów ze specyfiką pracy w zawodzie, w którym się kształcą lub poznanie nowoczesnych technologii zbieżnych z kierunkiem kształcenia;
  4. Staże – zajęcia praktyczne odbywające się w wytypowanych przez szkołę podmiotach, w szczególności w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej, mające na celu doskonalenie praktycznych umiejętności Uczestników Projektu w danym zawodzie;
  5. Doradztwo zawodowe

*Szczegóły rekrutacji w oddzielnym dokumencie.

Skip to content