Pedagog

         Pedagog szkolny w ZS Nr 7  

         mgr Emilia Michalska 

                                 Godziny pracy pedagoga: 

                          Poniedziałek                      7.50 – 12.30 

                          Wtorek                                9.40 – 16.00 

                          Środa                                  7.50 –  12.30 

                          Czwartek                            9.40 –  14.30 

                          Piątek                                  7.50 –  11.20 

W celu umówienia się na spotkanie możliwy kontakt:  

 • telefoniczny 94 345 27 72 

Dobrze widzi się tylko sercem, najważniejsze jest niewidoczne dla oczu. 

                                                                                                                                      (Antoine de Saint – Exupery) 

         Panuje przekonanie, że gabinet pedagoga lepiej omijać z daleka, bo zawsze oznacza niemiłe sytuacje- nieprawda.  

Pedagog jest w szkole po to, aby udzielać pomocy, by wspierać zarówno w dobrych, jak i trudniejszych chwilach. Dlatego zachęcam do współpracy i kontaktów z pedagogiem szkolnym we wszystkich obszarach życia młodego człowieka- tych związanych z edukacją czy wychowaniem i tych związanych z opieką nad młodzieżą. 

Do pedagoga może przyjść każdy uczeń, który boryka się z jakimś problemem i nie potrafi sobie z nim samodzielnie poradzić. 

Zapewniam zrozumienie, dyskrecję i pomoc uczniom, którzy przeżywają kryzysy sytuacyjne i problemy związane z: 

 • znajdowaniem rozwiązań dla swoich problemów, 
 • radzeniem sobie z trudnymi emocjami, 
 • brakiem zrozumienia w szkole, w domu, w grupie rówieśniczej, 
 • Doświadczaniem przykrej, traumatycznej sytuacji, 
 • problemami w nauce, 
 • sytuacją, gdy wiesz, że ktoś z Twojego otoczenia potrzebuje wsparcia. 

     Pedagog szkolny współpracuje z wychowawcami, nauczycielami, dyrekcją, rodzicami oraz instytucjami wspierającymi rozwój i wychowanie młodzieży. Organizuje pomoc psychologiczno- pedagogiczną dla uczniów, nauczycieli i rodziców.  

Nadrzędnym celem pracy pedagoga jest pomoc w rozwiązywaniu problemów wychowawczych oraz wyznaczaniu realistycznych oczekiwań uczniów. Radzi, pomaga wspiera przy: 

 • budowaniu troskliwej, opartej na zaufaniu, relacji z osobą potrzebującą pomocy,  
 • rozwijaniu umiejętności słuchania i porozumiewania z uczniem, 
 • znajdowaniu konstruktywnych rozwiązań oraz podjęciu odpowiednich decyzji, 
 • kierowaniu się w pracy zainteresowaniem uczniem, rozumieniem jego potrzeb,  
 • wspieraniu pracy opartej na dialogu, 
 • kształtowaniu właściwych postaw i zachowań uczniów. 

                                                     Pedagog szkolny 

 • diagnozuje i motywuje uczniów mających problem z nauką, 
 • monitoruje uczniów mających problemy zdrowotne, emocjonalne, 
 • organizuje różne formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej, 
 • mediuje podczas trudnych sytuacji w domu i szkole, 
 • diagnozuje środowisko ucznia, 
 • podejmuje działania profilaktyczno-wychowawcze szkoły i wspiera nauczycieli w tym zakresie, 
 • prowadzi edukację prozdrowotną, 
 • udziela nauczycielom pomocy w dostosowaniu wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych przez nich programów nauczania do indywidualnych potrzeb ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom, 
 • koordynuje współpracę szkoły z domem, 
 • działa na rzecz zorganizowanej pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, 
 • wspiera rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych, 
 • umożliwia rozwój umiejętności wychowawczych rodziców i nauczycieli, 
 • podejmuje działania interwencji kryzysowej. 

Instytucje, z którymi współpracuje pedagog : 

 • Miejska Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Koszalinie 
 • Poradnia Zdrowia Psychicznego; 
 • Sąd Rejonowy – Wydział Rodzinny i Nieletnich 
 • Miejska Komenda Policji 
 • Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 

POMOC PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNA JEST UDZIELANA NA WNIOSEKrodziców, ucznia, nauczyciela, pedagoga, poradni psychologiczno-pedagogicznej. 

Skip to content