Podsumowanie projektu

Podsumowanie realizacji projektu „Moją perspektywą –KWALIFIKACJE!” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Działania 8.6.Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

Projekt „Moją perspektywą –KWALIFIKACJE!” realizowany był w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa  Zachodniopomorskiego  2014-2020,  Priorytetu  VIII Edukacja, Działanie 8.6 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących  w kształceniu  zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego.

Celem Projektu „Moją perspektywą –KWALIFIKACJE!” było podniesienie jakości kształcenia w 17 zawodach  prowadzonych przez 9 szkół zawodowych z miasta Koszalina, poprzez jego dostosowanie do potrzeb rynku pracy. Projekt, w Zespole Szkół nr 7 im. Bronisława Bukowskiego w Koszalinie, skierowany jest do uczniów klas Technikum Budowlanego, którzy kształcą się w zawodach:  technik architektury krajobrazu i technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej realizowany był od 1 stycznia 2020 roku do 31grudnia 2023 roku w trzech edycjach (w roku szkolnym 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023). Budżet ostateczny projektu dla naszej placówki to 493.931 zł.

Uczestnicy w zawodzie technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej w ramach projektu realizowali doradztwo zawodowe indywidualne i doradztwo zawodowe grupowe dzięki temu będą sprawnie poruszać się na rynku pracy. Zajęcia dodatkowe  z języka obcego pozwoliły na doskonalenie umiejętności językowych w zakresie języka niemieckiego. Zajęcia z modelowania komputerowego pozwoliły na doskonalenia kompetencji cyfrowych w zakresie wykorzystania grafiki 3D.  Uczestniczyli w wyjeździe zawodoznawczym do elektrowni wodnej w Żydowie oraz  biogazowni w Grzmiące, farmy  wiatrowej w Tymieniu i farmy fotowoltaicznej  dzięki temu poznali nowoczesne rozwiązania w energetyce odnawialnej  jak również nowoczesne maszyny, narzędzia  i procesy technologiczne. Brali udział w  kursie informatyczny ECDL z egzaminem ECDL oraz kursie AutoCAD w zakresie podstawowym co zwiększyło ich kompetencje cyfrowe, niezbędne w życiu codziennym jak i w przyszłym życiu zawodowym. 7 uczestników gr 1, wzięło udział w kursie  SEP do 1KV z egzaminem zdobyli dzięki temu kwalifikacje niezbędnych u osób zajmujących się eksploatacją lub dozorem urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających energię elektryczną. Uczestnicy wzięli udział  w stażach u pracodawcy, dzięki temu mogli poznać zasady pracy w przedsiębiorstwie, obowiązujące w nim przepisy, doskonalili umiejętności współpracy w grupie, pracy z nowoczesnymi narzędziami i urządzeniami doskonalili swój warsztat zawodowy w naturalnych warunkach pracy.

Uczestnicy w zawodzie: technik architektury krajobrazu w ramach projektu realizowali doradztwo zawodowe indywidualne i doradztwo zawodowe grupowe dzięki temu będą sprawnie poruszać się na rynku pracy.  Zajęcia dodatkowe  z języka obcego pozwoliły na doskonalenie umiejętności językowych w zakresie języka niemieckiego  . Zajęcia florystyczne pozwoliły poszerzyć wiedzę i umiejętności w zakresie tworzenie kompozycji okolicznościowych np: świątecznych czy funetalnych, dobierać materiały i narzędzia  do tworzenia własnych prac florystycznych. Zajęcia teoretyczne poszerzające wiedzę z obszaru kwalifikacji RL.21./OGR.03 Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu w okresie oraz zajęcia praktyczne poszerzające wiedzę z obszaru kwalifikacji RL.21./OGR.03 Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu pozwoliły na lepsze przygotowanie się do egzaminów zawodowych praktycznych i teoretycznych. Uczniowie uczestniczyli w; wyjeździe zawodoznawczym na targi Gardenia w Poznaniu, wyjeździe zawodoznawczym do ogrodów Hortulus w Dobrzycy dzięki temu poznali nowoczesne rozwiązania zarówno komponowania obiektów architektury krajobrazu jak również nowoczesne maszyny, narzędzia, nowe odmiany roślin ozdobnych. Uczestniczyli w kurs informatyczny ECDL z egzaminem ECDL i kursie projektowania w programie Gardenphilia Designer co zwiększyło ich kompetencje cyfrowe, niezbędne w życiu codziennym jak i przyszłym życiu zawodowym. Uczestnicy wzięli udział  w stażach u pracodawcy, dzięki temu mogli poznać zasady pracy w przedsiębiorstwie, obowiązujące w nim przepisy, doskonalili umiejętności współpracy w grupie, pracy z nowoczesnymi narzędziami i urządzeniami doskonalili swój warsztat zawodowy w naturalnych warunkach pracy.

Nauczyciel w zawodzie technik architektury krajobrazu uczestniczył w kursie florystycznym (1K) dzięki temu pogłębił wiedze i umiejętności z zakresy florystyki funeralnej i okolicznościowej. Nauczyciele w zawodzie  (2M) technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej ukończyli kurs  SEP  1KV z egzaminem. Szkolenie pozwoliło na uzyskanie kwalifikacji niezbędnych u osób zajmujących się eksploatacją lub dozorem urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających energię elektryczną

Poczynione zakupy dla pozwoliły na stworzenie warunków niezbędnych do zdobywania wiadomości i umiejętności zawodowych, prowadzenia atrakcyjnych zajęć z użyciem nowoczesnych technologii, maszyn i narzędzi, które są wykorzystywane w naturalnych warunkach pracy. Dzięki temu uczniowie są lepiej przygotowani zarówno do egzaminów zawodowych  jak również do przyszłej nauki czy pracy  w zawodzie.

Poczynione zakupy dla pozwoliły pozyskać wyposzczenie, które będzie wykorzystywane zarówno do promocji szkoły jaki i promocji projektów.

Wszystkie wymienione działania przyniosły wymierne efekty w postaci wzrostu kompetencji zawodowych uczestników i nie udałoby się ich osiągnąć bez realizacji projektu dofinansowanego ze środków EFS z powodu braków finansowych.

Skip to content