Projekt „Mobilność nauczycieli Zespołu Szkół nr 7 w Koszalinie kluczem do rozwoju zawodowego”

Projekt „Mobilność nauczycieli Zespołu Szkół nr 7 w Koszalinie kluczem do rozwoju zawodowego” ma być realizowany przez nauczycieli z Zespołu Szkół nr 7 w Koszalinie w porozumieniu z organizacją partnerską Cultura e Dintorni z Martina Franca we Włoszech oraz Ex.Act Malta z Valletta na Malcie. Głównym celem  projektu jest poprawa znajomości języka angielskiego wśród kadry pedagogicznej ZS 7 oraz odbycie staży w przedsiębiorstwach przez nauczycieli przedmiotów zawodowych. Umożliwi to 20-godzinny kurs językowy, który zorganizuje instytucja partnerska oraz 10-godzinny kurs przygotowawczy prowadzony przez magistra filologii angielskiej, który odbędzie się na terenie szkoły przed wyjazdem nauczycieli na Maltę. Staże w wymiarze 40 godzin odbywać się będą w przedsiębiorstwach zgodnych z branżą, w której zatrudnieni są nauczyciele.

Osiągnięcie założeń projektu pozwoli nauczycielom lepiej wypełniać obowiązki zawodowe, co przełoży się na podniesienie jakości pracy szkoły. Przedstawione wyżej cele projektu są zbieżne z celami programu Erasmus+.

Uczestnikami projektu są zatrudnieni w ZS 7 nauczyciele przedmiotów zawodowych – w sumie 10 osób. Są to osoby znające język angielski na poziomie podstawowym, pragnące poszerzyć swoje kompetencje językowe i osiągnąć poziom B1. Uczestnicy wyjadą na tygodniowy pobyt na Maltę. Podczas tych mobilności uczestnicy będą brali udział w kursie językowym w Cavendish School of English  –  jest to szkoła językowa organizująca kursy akredytowane i certyfikowane na bardzo wysokim poziomie, prowadzone przez native speaker’ow. Doskonalenie w zakresie posługiwania się językiem angielskim pozwoli nauczycielom brać udział w projektach europejskich, a przede wszystkim będzie pomocne w odbyciu staży zawodowych. Wycieczki krajoznawcze zorganizowane w czasie mobilności pozwolą uczestnikom projektu poznać kulturę i historią regionu Apulia i Valletta.

Uczestnicy projektu zostaną przygotowani do wyjazdu na Maltę i do Włoch. W czasie przygotowań odbędą się następujące zajęcia:

  • Kurs języka angielskiego w wymiarze 10 godzin.
  • Wykłady o historii i kulturze Malty i Włoch w wymiarze 2 godzin.

Wszystkie zajęcia przygotowawcze odbędą się w siedzibie szkoły. Zajęcia zostaną zaplanowane tak, aby kończyły się bezpośrednio przed wyjazdami grup za granicę.

Osoby chętne do wzięcia udziału w projekcie, proszone są o wydrukowanie i wypełnienie załączonej deklaracji uczestnictwa w projekcie i kwestionariusza rekrutacji (bez pkt. g – wypełni go komisja po teście językowym) oraz o dostarczenie ich do szkolnego koordynatora projektu, p. Magdaleny Bugajskiej do dnia 21 maja 2021 r.

Skip to content