Realizacja projektu „Czas na KWALIFIKACJE”

W  roku szkolnym 2021/2022 r. w ZS 7 kontynuowany jest projekt unijny
 „Czas na KWALIFIKACJE”, którego celem jest podniesienie jakości kształcenia zawodowego.
W realizacji projektu uczestniczą uczniowie klas: technik budownictwa, technik geodeta oraz technik grafiki i poligrafii cyfrowej. Uczniowie biorą udział w zajęciach z doradztwa zawodowego, odbywają staże zawodowe, doskonalą i poszerzają  umiejętności związane z kształceniem w wybranym przez siebie zawodzie oraz uczestniczą w zajęciach dodatkowych, takich jak: matematyka, j. angielski,
j. niemiecki. Nad realizacją całego projektu czuwają koordynatorzy:
pani Bogumiła Kujawa i pan Sławomir Bugajski.

Skip to content