Relacja z job shadowing budownictwo

W ramach job shadowing dla kierunku technik budownictwa Ewa Kroll, Maria WiszmańskaSławomir Skrzyński odbyli 40-godzinny staż branżowy w przedsiębiorstwie Edil Rinnova di Semeraro Giuseppe we Włoszech. Jego celem było podniesienia kompetencji zawodowych poprzez kontakt z naturalnym środowiskiem pracy.

Zaplanowane cele odbycia job shadowing nauczycieli w przedsiębiorstwie budowlanym we Włoszech obejmowały:

– zapoznanie i doskonalenie umiejętności w planowaniu i organizacji  prac remontowych, renowacyjnych, modernizacyjnych i wykończeniowych,

– poznanie nowoczesnych technologii w budownictwie stosowanych w przedsiębiorstwie,

– poznanie rozwiązań konstrukcyjno-materiałowych stosowanych w pracach renowacyjnych i wykonywaniu izolacji przeciwwilgociowych,

– poznanie nowych technologii związanych z retencją wód opadowych na terenach o dużych spadkach,

– wzrost umiejętności w porozumiewaniu się w języku angielskim z pracownikami firmy.

Szkolenie branżowe nauczycieli budownictwa odbyło się w przedsiębiorstwie specjalizującym się w pracach remontowych i konserwatorskich, które miały miejsce w zabytkowej części miasta Martina Franca. Jest to wyjątkowe miasto w Apulii, nazywane stolicą baroku. Prace renowacyjne trwają tu nieustannie od kilkunastu lat.

Na budowie zapoznaliśmy się z organizacją stanowisk pracy i metodami zabezpieczeń przy  pracach na wysokości podczas renowacji elewacji zabytkowych domów. Podziwialiśmy  umiejętności zawodowe pracowników budowlanych, odnawiających z dużym pietyzmem ozdobne elementy fasad i wnętrz  średniowiecznych domów mieszkalnych.

Wszystkie prace renowacyjne  w Apulii wykonywane są pod ścisłym nadzorem architektów i konserwatorów zabytków. Wielkie wrażenie zrobił na nas przepych już odnowionych elewacji z barokowymi fantazyjnymi zdobieniami, wyrafinowanych rzeźb, okazałych portali i rzeźbionych kamiennych  balustrad.

Zapoznaliśmy się szczegółowo z organizacją  prac remontowych i renowacyjnych polegających na wykonywaniu napraw i uszczelnień ścian i powierzchni starych tynków na elewacjach i wewnątrz domów.  

Zapoznaliśmy się również z nowoczesnymi metodami osuszania średniowiecznych murów i ze stosowanymi  narzędziami i materiałami. Uczestniczyliśmy w nadzorowaniu  prac tynkarskich wykonywanych ręcznie z tradycyjnych materiałów, zgodnie z dyrektywami konserwatora zabytków.

Zwiedziliśmy również teren budowy budynków mieszkalnych usytuowanych na zboczu wzgórza, gdzie zainstalowano nowoczesny system odprowadzania nadmiaru wód deszczowych. Polegał on na zamontowaniu na gruncie płaskiej konstrukcji stworzonej z przestrzennych modułów z tworzywa sztucznego.

Ciekawym wydarzeniem było zwiedzanie  pomieszczeń podziemnej średniowiecznej olejarni odrestaurowanej przez właściciela firmy budowlanej, w której odbywaliśmy staż.

W czasie pobytu we Włoszech korzystaliśmy również z programu kulturowego przygotowanego przez włoskiego partnera  i poznaliśmy ciekawe miejscowości i ich zabytki.

Jednym z najciekawszych było miasteczko  Alberobello. Na terenie tej  miejscowości  znajduje się około 150 domków Trulli. Domki te budowane były tradycyjnie bez zaprawy murarskiej, aby można było je rozbierać i odbudowywać w krótkim czasie. Brak zaprawy miał na celu uniknięcie płacenia podatków, gdyż taką budowlę władze budowlane uznawały za niewykończoną.

Odbyliśmy także wycieczkę do klimatycznego i przepięknego Monopoli i Locorotondo. Miasteczka te mają zabudowę barokową, a budynki mieszkalne i gmachy reprezentacyjne są wybudowane z białego wapienia i marmuru. Są to miejscowości ulubione przez turystów z całego świata.

Odbyliśmy również wycieczkę do miasta portowego Taranto oraz do Bari, nazywanego „Esencją włoskiego miasta” z powodu gęstwiny charakterystycznych urokliwych wąskich uliczek. W Bari odwiedziliśmy imponujący grobowiec królowej Bony w bazylice Św. Mikołaja.

W podsumowaniu można stwierdzić że osiągnięte zostały wszystkie założone cele job shadowing we Włoszech nauczycieli branży budowlanej, a w szczególności:

  • zapoznanie się ze sposobem funkcjonowania włoskiego przedsiębiorstwa budowlanego,
  • zaznajomienie się z technologiami stosowanymi w budowlanych firmach włoskich,
  • poszerzenie wiedzy i umiejętności zawodowych z budownictwa oraz podwyższenie aspiracji zawodowych i osobistych,
  • podniesienie poziomu umiejętności w zakresie języka angielskiego w komunikacji  z mieszkańcami i pracownikami firm budowlanych,
  • zdobycie wiedzy dotyczącej architektury miast w regionie Apulii.

Obserwacja pracy na budowach i możliwość czynnego uczestnictwa w różnych pracach budowlanych bardzo wzbogaciło wiedzę i doświadczenie zawodowe nauczycieli. Dlatego wskazane jest  nadal organizować mobilność nauczycieli w celu ciągłego podnoszenia ich kwalifikacji zawodowych  oraz  pogłębiania umiejętności porozumiewania się w językach obcych.

Skip to content