Relacja z job shadowing – geodezja

Podsumowanie – nauczyciele w branży geodezyjnej.

Zaplanowane cele odbycia praktyki zawodowej nauczycieli w przedsiębiorstwie geodezyjno – architektonicznej we Włoszech obejmowały:

–  zapoznanie ze sprzętem geodezyjnym stosowanym w robotach pomiarowych takim jak tachimetr elektroniczny, odbiornik GPS, niwelatory kodowe, wykrywacze uzbrojenia podziemnego,
zapoznanie z włoską dokumentacją geodezyjno – architektoniczną stosowaną w procesie inwestycyjnym,

poznanie nowych metod pomiarowych oraz rozwiązań technologicznych stosowanych w procesie inwestycyjnym, 

– zapoznanie z zasadami organizacji i funkcjonowania biura geodezyjno – architektonicznego.

wzrost umiejętności w porozumiewaniu się w języku angielskim z pracownikami firmy.

Praktyka nauczycieli branży geodezyjnej odbywała się w przedsiębiorstwie geodezyjno – architektonicznym Bottega Carrisi we włoskim mieście Cisternino. Jest to miasto w regionie Apuliia. Przedsiębiorstwo to ma również swoją siedzibie we Francji – Paryżu.

Podczas odbywania praktyki  zapoznaliśmy się z organizacją stanowisk pracy, sprzętem geodezyjnym, dokumentacją pomiarową oraz różnymi technologiami pomiarowymi. Wymienialiśmy się doświadczeniami z zakresu używania tachimetrów zrobotyzowanych oraz wykorzystania technologii GNSS. Dzięki temu dostaliśmy wiele cennych porad i wskazówek do wykorzystania w nowoczesnej geodezji.

Poza pracami pomiarowymi mieliśmy też możliwość zapoznania się z dokumentacją geodezyjno – architektoniczną. Dzięki temu mogliśmy zobaczyć jak wygląda włoska mapa do celów projektowych, plan zagospodarowania działki lub terenu, projekt budowlany, mapa inwentaryzacyjna, szkice czy numeryczny model terenu.

Dodatkowo zwiedziliśmy również teren inwestycji usytuowanej na zboczu wzgórza, gdzie do pomiaru terenu wykorzystana została technologia skaningu laserowego. Technologia ta polegała na wypuszczeniu przez skaner geodezyjny ogromnej ilości punktów w chmurze, które dzięki zastosowaniu pomiaru bezlustrowego tworzą numeryczny model terenu 3D.

W czasie pobytu we Włoszech korzystaliśmy również z programu kulturowego przygotowanego przez włoskiego partnera  i poznaliśmy ciekawe miejscowości i ich zabytki.

Jednym z najciekawszych było miasteczko  Alberobello. Na terenie tej  miejscowości  znajduje się około 150 domków Trulli. Odbyliśmy także wycieczkę do klimatycznego i przepięknego Monopoli i Locorotondo. Miasteczka te mają zabudowę barokową, a budynki mieszkalne i gmachy reprezentacyjne są wybudowane z białego wapienia i marmuru. Są to miejscowości ulubione przez turystów z całego świata.

Skip to content