Staże zawodowe 2021

W związku z realizacją zadań w ramach projektu „Moją perspektywą – KWALIFIKACJE!” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
uczniowie kształcący się w zawodach technik systemów i urządzeń energetyki odnawialnej oraz technik architektury krajobrazu od 5 lipca 2021 r. do 30 lipca 2021 odbyli 150-godzinne staże zawodowe.

Uczniowie klas technik systemów i urządzeń energetyki odnawialnej w Energia Pomorze Fotowoltaika.

Celem stażu było

– poszerzenie wiedzy i rozwijanie umiejętności wykorzystania jej w praktyce (integracja wiedzy teoretycznej z praktyczną),

– poznanie zasad organizacji i mechanizmów funkcjonowania zakładów pracy,

– przygotowanie do samodzielnego wykonania pracy i odpowiedzialności za powierzone zadania,

– poznanie własnych możliwości na rynku pracy,

– nawiązanie kontaktów zawodowych, umożliwiających wykorzystanie ich w momencie poszukiwania pracy,

– ułatwienie zdobycia doświadczenia zawodowego oraz stworzenie możliwości zatrudnienia

u pracodawcy przyjmującego uczestnika projektu na staż, po jego odbyciu

– doskonalenie  umiejętności zawodowych z zakresu planowania i organizowania montażu urządzeń i systemów energetyki odnawialnej;

– doskonalenie umiejętności zawodowych z zakresu wykonywania montażu urządzeń i systemów energetyki odnawialnej oraz  kontrolowania, konserwowania i  naprawiania urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.

Uczennice klas technik architektury krajobrazu w Koszalińskiej Spółdzielni  Mieszkaniowej „NA SKARPIE” 

Celem stażu było

– poszerzenie wiedzy i rozwijanie umiejętności wykorzystania jej w praktyce (integracja wiedzy teoretycznej z praktyczną);

– poznanie zasad organizacji i mechanizmów funkcjonowania zakładów pracy;

– przygotowanie do samodzielnego wykonania pracy i odpowiedzialności za powierzone zadania;

– poznanie własnych możliwości na rynku pracy;

– nawiązanie kontaktów zawodowych, umożliwiających wykorzystanie ich w momencie poszukiwania pracy;

– ułatwienie zdobycia doświadczenia zawodowego oraz stworzenie możliwości zatrudnienia

u pracodawcy przyjmującego uczestnika projektu na staż, po jego odbyciu

– wykonywanie prac związanych z urządzaniem i pielęgnacją terenów zieleni i zadrzewień, 

– wykonywanie prac związanych z wykonaniem i konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu, 

– obsługę maszyn, urządzeń i pojazdów stosowanych w pielęgnacji terenów zieleni i zadrzewień

– zapoznanie się ze strukturą organizacyjną przedsiębiorstwa oraz przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska. 

Wszyscy uczestnicy ukończyli staże bogatsi o nowe doświadczenia zawodowe.

Koordynator szkolony: Magdalena Bugajska

Skip to content