Szkolenie AutoCad

Projekty Unijne

SZKOLENIE AUTOCAD

W dniach 16 – 18 maja 2022 r. 10 Uczestników Projektu „Czas na KWALIFIKACJE” kształcących się na kierunku technik geodeta uczestniczyło na terenie naszej szkoły w 21-godzinnym szkoleniu AutoCad. Szkolenie to prowadził Pan Marcin Gołębiewski, właściciel firmy CSK-MARG z Warszawy. Przeprowadził je  z podziałem na część teoretyczną i praktyczną (6 godzin teorii i 15 godzin praktyki).

Uczestnicy projektu uczyli się optymalnej konfiguracji programu, technik rysowania w aspekcie różnych dziedzin projektowania, poznali przybory do rysowania, tworzyli tabele, wprowadzali teksty, poznali przybory do zmiany projektu. Omówione zostały elementy wpływające na przygotowanie projektu w odpowiedniej skali. Uczestnicy przygotowali projekt na bazie szablonu, który następnie został wydrukowany.

Po ukończonym szkoleniu każdy z Uczestników Projektu otrzymał certyfikat potwierdzający jego ukończenie.

Dziękujemy Panu Gołębiewskiemu za świetne przygotowanie i ciekawe przeprowadzenie szkolenia 😊

Projekt "Czas na KWALIFIKACJE"
Projekty Unijne

W dniach 12 – 14 kwietnia 2023 r. 10 Uczestników Projektu kształcących się na kierunku technik geodeta i 2 nauczycieli uczących w zawodzie technik budownictwa uczestniczyło na terenie naszej szkoły w 21-godzinnym szkoleniu AutoCad. Szkolenie to prowadził Pan Marcin Gołębiewski, właściciel firmy CSK-MARG z Warszawy. Przeprowadził je w z podziałem na część teoretyczną i praktyczną (6 godzin teorii i 15 godzin praktyki).

Uczestnicy projektu uczyli się optymalnej konfiguracji programu, technik rysowania w aspekcie różnych dziedzin projektowania, poznali przybory do rysowania, tworzyli tabele, wprowadzali teksty, poznali przybory do zmiany projektu. Omówione zostały elementy wpływające na przygotowanie projektu w odpowiedniej skali. Uczestnicy przygotowali projekt na bazie szablonu, który następnie został wydrukowany.

Po ukończonym szkoleniu każdy z Uczestników Projektu otrzymał certyfikat potwierdzający jego ukończenie.

Dziękujemy Panu Gołębiewskiemu za świetne przygotowanie i ciekawe przeprowadzenie szkolenia 😊


Projekt "Czas na KWALIFIKACJE"
Skip to content