Szkolenie Gardenphilia DESIGNER

W związku z realizacją zadań w ramach projektu „Moją perspektywą – KWALIFIKACJE!” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, uczniowie klasy technik architektury krajobrazu  uczestniczyli w kursie obsługi programu Gardenphilia DESIGNER.

W programie kursu znalazły się następujące zagadnienia:

CZĘŚĆ I

 1. Test sprawdzający (na wejściu)
 2. Konto użytkownika: projekty własne (prywatne – wspólne dla konta szkoły), projekty udostępnione (publiczne)
 3. Pozostałe katalogi – poza grafiką 2D – puste
 4. Przyciski : Nowy projekt, załaduj, udostępnij, usuń
 5. Usuwanie i przywracanie projektów
 6. Zakładki Konto, rzut 2D, widok 3D, katalog
 7. Nowy projekt – ustawienia projektu – rozmiar obszaru roboczego, siatka, skok
 8. Układ interfejsu (panele, ustawienia), nawigacja po projekcie 2D (skróty)
 9. Panel narzędzi – tryb pracy – zaznaczanie obiektów – rysowania (powierzchni, lini) – wstawianie obiektów
 10. Panel warstw : Właściwości warstwy, sortowanie obiektów, ukrywanie i zmiana widoczności oraz blokowanie
 11. Rysowanie obiektów : kształty, właściwości ustawianie przed rysowaniem, skróty klawiaturowe
 12. Edycja obiektów: zmiana właściwości na pasku
 13. Edycja obiektów za pomocą myszki
 14. Panel biblioteki (biblioteka roślin) wyszukiwanie i filtrowanie roślin, ustawienia listy
 15. Właściwości roślin : istniejąca / projektowana, rozmiar początkowy, etykieta
 16. Projekt techniczny/ koncepcyjny/ importowanie podkładu koncepcji
 17. Symulacja wzrostu roślin 2D/3D
 18. Symulacja zmian sezonowych 2D/3D, symulacja zacienienia
 19. Listy i zestawienia roślin
 20. Ustawienia etykiet, odświeżanie nr wg. aktualnej listy
 21. Eksport zestawień roślin
 22. Lista materiałów
 23. Wydruk i eksport rzutu, ustaiwenia wydruku
 24. Widok 3D: nawigacja, tryb spaceru/ tryb widoku ogólnego
 25. Ustawienia wyglądu tekstur roślin, terenu
 26. Ustawienia oświetlenia
 27. Ustawienia tła, wczytywanie zdjęcia
 28. Kształtowanie terenu: nasypy, wykopy, tarasy
 29. Eksport widoku 3D
 30. Katalog roślin

CZĘŚĆ II

 1. Tworzenie własnego projektu z wykorzystaniem programu do projektowania
 2. Omówienie i ocena wykonanych projektów
 3. Test sprawdzający (na zakończenie)

Na zakończenie odbył się egzamin praktyczny polegający na samodzielnym wykonaniu projektu. Wszyscy uczestnicy ukończyli kurs i otrzymali certyfikaty potwierdzające zdobyte wiadomości i umiejętności.

Skip to content