Warsztaty psychoedukacyjne

Warsztaty psychoedukacyjne pt. ,,Mediacje rówieśnicze: twórcze i kreatywne rozwiązywanie konfliktów”

W dniu 23 maja 2019 roku w ramach „Szkoły ćwiczeń” studenci Wydziału Technologii i Edukacji Politechniki Koszalińskiej, kierunku Pedagogika, studiów I°, rok 3, specjalność: Pedagogika Resocjalizacyjna przeprowadzili warsztaty psychoedukacyjne pt. ,,Mediacje rówieśnicze: twórcze i kreatywne rozwiązywanie konfliktów” dla uczniów Zespołu Szkół Nr 7 w Koszalinie. Zajęcia zostały zorganizowane w ramach działań profilaktycznych „Tydzień z profilaktyką – stop agresji i przemocy”. Nadzór merytoryczno-metodyczny nad przeprowadzeniem warsztatów sprawowali pracownicy naukowo-dydaktyczni Wydziału Technologii i Edukacji Politechniki Koszalińskiej dr Agnieszka Hłobił, mgr Tomasz Parafiniuk oraz Pedagog szkolny mgr Emilia Michalska.

Należy tu wspomnieć, że są to działania poprzedzające utworzenie w roku szkolnym 2019/2020 w strukturach Zespołu Szkół Nr 7 „Pedagogicznego Centrum Mediacji”

mediacje zs7

Skip to content