Podpisanie umowy

Uczniowie Zespołu Szkół nr 7 w Koszalinie będą mogli  przygotowywać się do zawodu technik urządzeń
i systemów energetyki odnawialnej dzięki zajęciom, które poprowadzą wykładowcy z Politechniki Koszalińskiej. Współpracę taką przewiduje umowa zawarta  przez Prezydenta Miasta  Koszalina Pana Piotra Jedlińskiego oraz  Rektora Uczelni Panią  dr hab. Danutę Zawadzką, prof. PK.

Podpisanie tej umowy to kontynuacja współpracy ze szkołą z lat wcześniejszych – wyjaśnia prof. Danuta Zawadzka. – Takie rozwiązania systemowe są niezwykle ważne w procesie kształcenia młodzieży w Koszalinie. Uczniowie po technikum mogą kontynuować naukę na tym samym lub podobnym kierunku na uczelni. Dla ucznia to płynne przejście do kolejnego etapu kształcenia. Dzięki temu młodzież nie musi wyjeżdżać z Koszalina, aby uzyskać kwalifikacje w danym zawodzie.

Umowa zawarta przez Panią Rektor i Prezydenta Koszalina Piotra Jedlińskiego, zakłada, że uczniowie przez cały rok szkolny będą uczęszczać na zajęcia, które odbywać się będą na uczelni.

Ta współpraca pozwala nam z sukcesem realizować kilka celów. Po pierwsze uczelnia pomaga nam w zdobyciu fachowej kadry specjalistów – wylicza Ewa Kroll, dyrektor Zespołu Szkół nr 7 w Koszalinie. – Bardzo trudno znaleźć nauczycieli tej branży na rynku, a my – dzięki współpracy z uczelnią – możemy korzystać z wiedzy i doświadczenia najlepszych. Drugą korzyścią jest to, że zajęcia odbywają się w bardzo dobrze wyposażonych pracowniach i laboratoriach uczelni. Dzięki temu zajęcia stają się atrakcyjne. Uczniowie, będąc w szkole średniej, już mają możliwość poznania politechniki.