Warsztaty socjodynamiczne

Poradnictwo zawodowe w nurcie socjodynamicznym

15 i 16 września 2021 r. doradcy zawodowi z koszalińskich szkół ponadpodstawowych razem ze specjalistkami MPPP uczestniczyli w warsztatach socjodynamicznych w ramach projektu unijnego „Czas na ZAWODOWCA”.  Warsztaty odbywały się w hotelu „Royal Park” w Mielnie. Prowadzącą była psycholożka i trenerka, Pani Anna Górka, która w swojej pracy zajmuje się m.in. wsparciem w planowaniu i rozwoju kariery. Szkolenie było merytoryczne z dużą dawką inspiracji do pracy z młodzieżą.

Chwilami nie było łatwo, walczyliśmy ze zmęczeniem i własnymi ograniczeniami. Ale warto było! Cieszę się, że mogłam uczestniczyć w tym przedsięwzięciu. W trakcie warsztatów można było wymienić się doświadczeniami
 i wzbogacić warsztat pracy doradcy zawodowego. Był też czas na autorefleksję
i śmiech.

Pierwszy dzień zakończył się podsumowaniem zrealizowanych przedsięwzięć
w projekcie „Czas na ZAWODOWCA”. Rangę naszego spotkania podnieśli przedstawiciele Wydziału Edukacji UM w Koszalinie: Pan Krzysztof Stobiecki, Pan Sławomir Tkaczyk oraz Pani Aldona Czernik, którzy podkreślili rolę doradztwa zawodowego w pracy z młodymi ludźmi, wyrazili też uznanie dla naszej pracy, motywując nas do pracy przy nowych projektach..

W kolejnym dniu z jeszcze większą energią zdobywaliśmy nowe umiejętności.

doradca zawodowy

 Anna Sowińska

Zdjęcia za zgodą wizerunkową uczestników warsztatów.