XX Zachodniopomorski Festiwal Nauki

XX Zachodniopomorski Festiwal Nauki

Dnia 30 września br uczniowie klasy II o specjalności Technik urządzeń  i systemów energetyki odnawialnej uczestniczyli w jubileuszowym XX Zachodniopomorskim Festiwalu Nauki zorganizowanym  przez Politechnikę Koszalińską. Podczas wizyty w Laboratorium Odnawialnych Źródeł Energii uczniowie zapoznali się z zasadą działania oraz zdobyli wartościową wiedzę na temat urządzeń energetyki odnawialnej, w tym turbin wodnych: Peltona, Francisa i Kaplana, turbiny wiatrowej oraz paneli ogniw fotowoltaicznych.
Na stanowisku zaprezentowano podstawy działania układów do generowania energii elektrycznej z ogniw fotowoltaicznych i turbiny wiatrowej oraz turbin wodnych.