MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ MEDIACJI

„Tydzień z profilaktyką – stop przemocy i agresji w szkole”

W ramach współpracy Zespołu Szkół Nr 7 im. Bronisława Bukowskiego w Koszalinie z Katedrą Pedagogiki i Studiów Edukacyjnych Wydziału Humanistycznego Politechniki Koszalińskiej rozpoczęła się seria spotkań promujących mediację jako alternatywną metodę rozwiązywania sporów w przestrzeni szkolnej. Patronat merytoryczny nad wydarzeniem objął Prezes Sądu Rejonowego w Koszalinie SSO Piotr Boguszewski.

Organizatorem spotkań jest Pedagogiczne Centrum Mediacji Rówieśniczej i Szkolnej w Zespole Szkół Nr 7 , którego opiekunem jest Pani mgr Emilia Michalska,  szkolny pedagog.

W ramach tego wydarzenia odbyło się szereg spotkań skierowanych do różnych grup docelowych.

Prelekcja dla nauczycieli, uczniów i rodziców

19.10.2021r. (wtorek) o godzinie 11.30 odbyła się prelekcja pt. „Mediacje Rówieśnicze – STOP przemocy i agresji w szkole”, prowadzący: mediatorzy rówieśniczy: Nikola Kramarenko, Maria Kopeć, Maria Stec, Filip Marciniak.

Konkurs – Międzynarodowy Dzień Mediacji

19.10.2021r. (wtorek) odbyło się oficjalne rozstrzygnięcie konkursu na plakat promujący Międzynarodowy Dzień Mediacji w Zespole Szkół Nr 7 w Koszalinie, oraz wręczenie nagród przez Dyrektora Szkoły mgr inż. Ewę Kroll.

Nagrodzone zostały trzy prace:

I miejsce Daria Malec kl. III TC

II miejsce Oliwia Jaroszak kl. III TEC

III miejsce Anna Soroka kl. III TAE

Dyżury mediacyjne dla uczniów

19.10.2021 r. (wtorek) w godzinach 12:30 – 14:00 odbyły się dyżury mediatorów rówieśniczych; gabinet pedagoga szkolnego.

Dyżury mediacyjne dla pracowników szkoły

20.10.2021r. (środa) w godzinach 09:00 – 11:00 odbyły się dyżury mediatorów szkolnych; gabinet pedagoga szkolnego.

Dyżury mediacyjne dla rodziców

20.10.2021r. (środa) w godzinach 11:00 – 12:00 odbył się dyżur zawodowego mediatora dr Tomasz Parafiniuk, mediator w sprawach karnych i nieletnich (SO); gabinet pedagoga szkolnego.

Warsztaty psychoedukacyjne dla uczniów

20.10.2021 r. (środa) o godzinie 9.40-10.30 odbyły się warsztaty dla uczniów

pt. „Mediacja – o komunikacji w cieniu agresji”, prowadzący: dr Tomasz Parafiniuk, mediator w sprawach karnych i nieletnich (SO), Katedra Pedagogiki i Studiów Edukacyjnych Wydziału Humanistycznego Politechniki Koszalińskiej.

20.10.2021 r. (środa) o godzinie 9.40-10.30 odbyły się warsztaty dla uczniów pt. „Mediacja – stop przemocy i agresji w szkole”, prowadzący: mgr Edyta Halista-Telus, mediator szkolny, Katedra Pedagogiki i Studiów Edukacyjnych Wydziału Humanistycznego Politechniki Koszalińskiej.

Lekcje wychowawcze dla uczniów

„Mediacja rówieśnicza jako alternatywna metoda rozwiązywania konfliktów w szkole”, prowadzący: dr Iwona Zychowicz Katedra Pedagogiki i Studiów Edukacyjnych Wydziału Humanistycznego Politechniki Koszalińskiej; pedagog szkolny mgr Emilia Michalska.