Zajęcia profilaktyczne w ZS 7

26 października 2021 r. uczniowie klas:  I AK, I TC, I TB, I TGE, I SB, II SB, III SB uczestniczyli w zajęciach profilaktycznych na temat uzależnień, które przeprowadzili specjaliści- terapeuci z Fundacji ZASTOPUJ.
Uczniom zasygnalizowano problem, jakim jest występowanie uzależnień mieszanych, przy których oprócz objawów uzależnienia od alkoholu, występują także objawy podporządkowania innym substancjom psychoaktywnym.

Podczas spotkania uczniowie dowiedzieli się, że substancje uzależniające, takie jak: narkotyki, alkohol dla młodych ludzi są zawsze ryzykiem. Każde doświadczenie z używkami ma wpływ na człowieka i często decyduje o jego dalszym życiu- funkcjonowaniu fizycznym i społecznym.

Ponadto uwaga uczniów została skierowana na przesłanie, jakim jest zagrożenie wynikające z podejmowania zachowań ryzykownych, a przede wszystkim na koszty związane z eksperymentowaniem z alkoholem lub szkodliwym używaniem narkotyków przez młodzież.