„Bądź architektem własnego szczęścia”

Uczniowie klas trzecich  z kierunków: grafiki i poligrafii cyfrowej, geodezji, energetyki odnawianej i budownictwa od maja 2021 r uczestniczą w zajęciach grupowych i indywidualnych z doradztwa zawodowego w ramach realizowanych
w naszej szkole projektów unijnych „Czas na KWALIFIKACJE” oraz „Moją perspektywą KWALIFIKACJE. Zajęcia prowadzą panie: Małgorzata Kapszewicz
i Anna Sowińska.

Uczniowie podczas zajęć doradczych pogłębiają wiedzę o swoich zasobach, by móc skutecznie planować karierę edukacyjno-zawodową. Poznają rynek edukacyjny
i zawodowy w Polsce oraz Unii Europejskiej. Uczą się tworzyć i przedstawiać dokumenty aplikacyjne, a także ćwiczą umiejętności prezentowania siebie podczas rozmowy kwalifikacyjnej.
Natomiast na  indywidualnych  poszerzają wiedzę o sobie, swoich wartościach i zainteresowaniach, planują własny rozwój edukacyjno-zawodowy.  Uczniowie korzystają z różnych narzędzi badawczych wspomagających pracę doradczą. Nabywają nowych umiejętności praktycznych.

Wszystkim uczestnikom projektu życzymy udanych wyborów oraz wytrwałości w dążeniu do realizacji swoich marzeń i planów.

 Oto kilka zdjęć dokumentujących naszą pracę z zakresu doradztwa zawodowego.

doradca zawodowy

Anna Sowińska