„Mój zawód, talent, moja pasja”

„Prawdziwe bogactwo to nie to, ile twoja praca pozwoli ci zarobić, ale to, kim cię uczyni”.

Pino Pellegrino

W roku szkolnym 2021/22 zorganizowany został konkurs promujący doradztwo zawodowe w naszej szkole pod hasłem: „Mój zawód, talent, moja pasja”. Adresowany był do uczniów klas I-III technikum i SB. Warunkiem uczestnictwa
w konkursie było opracowanie i przygotowanie jednej z poniższych propozycji:

  • prezentacji multimedialnej w programie Microsoft PowerPoint (max. do 15 slajdów) na temat swoich talentów, hobby lub zawodu, w którym chcemy pracować w przyszłości. Prezentacja powinna zawierać tekst
    i zdjęcia;
  • filmiku zawierającego scenki z wykorzystaniem czynności potrzebnych do wykonywania zawodu, rozwijania talentów czy zainteresowań lub nagrany wywiad z osobą, która zainspirowała Cię tym zawodem-
     ( zawodowy stream), swoją pasją lub talentem.

Prace złożone przez uczniów zostały ocenione przez członków komisji konkursowej, którzy zwracali uwagę na: merytoryczny przekaz, kreatywność, oryginalność, formę estetyczną i graficzną prezentacji. Po rozpatrzeniu prac, wyłoniono dwie laureatki.

I miejsce zajęła Maja Śliwińska– uczennica klasy II TC,

II miejsce Roksana Dobrzyńska-uczennica klasy III TC.

Obie uczennice bardzo ciekawie przedstawiły  pomysły dotyczące swoich pasji.

 Pani Dyrektor Ewa Kroll wraz z panią z komisji konkursowej:
 Anną Sowińską wręczyła nagrody rzeczowe i dyplomy.

Gratulujemy twórczym i pełnym pasji uczennicom i życzymy sukcesów !

Organizatorki konkursu.