Apel z okazji Dnia Nauczyciela

Dzień Edukacji Narodowej jest okazją do wyrażenia wdzięczności za wysiłek
i wielkie serce wkładane w pracę z uczniami. W tym dniu pamiętamy o wszystkich pracownikach szkoły.

I właśnie z tej okazji 13 października 2022 roku cała społeczność szkolna spotkała się na uroczystym apelu przygotowanym przez uczniów z klasy II TGE.

Apel rozpoczął się od przemówienia Pani Dyrektor Ewy Kroll, która mówiła o trudnej, ale jakże pięknej profesji nauczyciela. Ponadto, podziękowała za dotychczasowe zaangażowanie oraz życzyła wielu sił i wytrwałości w dalszej pracy. Również reprezentacja Rady Rodziców w osobie Pani Barbary Zmuda-Trzebiatowskiej skierowała do nauczycieli ciepłe słowa z najlepszymi życzeniami. Przed rozpoczęciem programu artystycznego uczniowie klasy II TGE wręczyli dyrekcji, kierownikowi warsztatu szkolnego oraz przewodniczącej Rady Rodziców bukiety kwiatów.

Uczniowie pod kierunkiem wychowawcy klasy Pana Pawła Segienia, przygotowali spektakl pt. „Tajemniczy pokój Dyrektora szkoły”, który uświetnił ten wyjątkowy dzień w roku szkolnym. Uczniowie wyrazili w ten sposób podziękowanie za gorące serce, pomocną dłoń oraz opiekę na niezwykle trudnej drodze do zdobywania wiedzy.  Uroczystość przebiegała w miłej i radosnej atmosferze.

Po zakończeniu programu artystycznego uczniowie podarowali nauczycielom laurki, które same wykonali. Następnie nauczyciele udali się do szkolnej świetlicy, gdzie Pani Dyrektor wręczała nagrody wyróżnionym nauczycielom.