UDZIAŁ NAUCZYCIELI NASZEJ SZKOŁY W KONFERENCJI INAUGURACYJNEJ KOSZALIŃSKIEJ SZKOŁY ĆWICZEŃ

8 listopada w Zespole Szkół nr 1 w Koszalinie odbyła się konferencja inaugurująca Koszalińską Szkołę Ćwiczeń oraz wykłady i warsztaty, w których uczestniczyli nauczyciele naszej szkoły. Celem projektu „Koszalińska Szkołę Ćwiczeń” jest poprawa funkcjonowania 8 szkół w zakresie rozwoju u uczniów kompetencji kluczowych
i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy, obejmujących m.in. umiejętności matematyczno-przyrodnicze, umiejętności posługiwania się językami obcymi, ICT.