Windhunter Academy – współpraca

21 lutego 2023r. podpisane zostało porozumienie o współpracy Zespołu Szkół nr 7 im. Bronisława Bukowskiego w Koszalinie z firmą Windhunter Academy. Porozumieniu patronował Pan Prezydent Piotr Jedliński. Firmę  Windhunter reprezentowała  Karolina Jastrzębska dyrektor zarządzająca, a ZS 7 dyrektor Ewa Kroll 

Przedmiotem porozumienia  jest objęcie patronatem klas technikum  w zawodzie technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, współpraca obejmie doskonalenie wiedzy i umiejętności uczniów, organizację szkoleń zawodowych w zakresie teoretycznym i praktycznym, organizację praktyk zawodowych uczniów i staży branżowych dla nauczycieli,  praktyczne wykorzystanie wiedzy i technologii dla dobra społecznego, podejmowanie działań na rzecz rozwoju Miasta Koszalina, wspieranie  aktywności nauczycieli i uczniów Zespołu Szkół nr 7 w Koszalinie, promowanie wzajemnych inicjatyw.