Energia Pomorze Sp. z o. o. – współpraca

Podpisaliśmy kolejne porozumienie  o współpracy pod patronatem Pana Prezydenta Miasta Koszalina Piotra Jedlińskiego z  firmą Energia Pomorze Sp. z o. o. reprezentowaną przez Pana Piotra MiturzyńskiegoPrezesa Zarządu, a  naszą szkołą reprezentowaną przez DyrektoraPanią Ewę Kroll.

Współpraca obejmie uczniów w zawodzie technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.

W ramach porozumienia Firma Energia Pomorze zobowiązała się do:

Przygotowania merytorycznego zajęć i szkoleń dla uczniów Zespołu Szkół nr 7 w Koszalinie objętych współpracą.

Popularyzacji działalności i osiągnięć firmy wśród uczniów Zespołu Szkół nr 7
w Koszalinie w ramach szkoleń, warsztatów i praktyk zawodowych.

Promowanie możliwości zatrudnienia w branży energetycznej związanej z fotowoltaiką.

Wsparcia w wyposażenie pracowni szkolnej związanej z nauczanym zawodem.

Promowania wyróżniających się uczniów poprzez ufundowanie stypendiów naukowych.

Umożliwienia podejmowania zatrudnienia uczniów w okresie wakacyjnym na prowadzonych przez firmę  inwestycjach krajowych i zagranicznych.

Zatrudniania, w miarę potrzeb personalnych,  absolwentów szkoły wykształconych w zawodzie zgodnym z profilem dzielności firmy .